Matematika

Matematika IV. B, 18. 5.- 22. 5.

Dobrý den, děti. Další týden je za námi a my budeme hlavně pokračovat ve výuce zlomků. Také máte slíbený další test, který si určitě budu chtít prohlédnout.

  1. Teď se nejdříve vrátíme ještě na chvilku k obvodu čtverce a obdélníku. Vy jste se správně naučily vzorečky, správně podle nich zvládly výpočet, ale já jsem vám zapomněla vysvětlit správný způsob zápisu. Při výpočtech podle vzorečku vždy zapisujeme na novou řádku. Použiji teď pro výpočet obvodu nejvhodnější vzorečky (v učebnici jste měly více možností a všechny jsou správné). Tyto opravdu musíte znát zpaměti. Napíši vzor výpočtu, například:

Čtverec; a = 5cm, o = ?                                                     Obdélník; a = 3cm, b = 5cm, o = ?

o = 4 . a                                                                                o = 2 . a + 2 . b

o = 4 . 5                                                                                o = 2 . 3 + 2 . 5

o = 20cm                                                                             o = 6 + 10

                                                                                              o = 16cm

Toto je pro upřesnění. Pokud jste výpočty psaly vedle sebe do 1 řádky, prosím, vezměte si zelenou pastelku a v sešitu si zápisy opravte. Alespoň si tuto látku opět zopakujete.

A teď už nás čekají slíbené zlomky. Začali jsme pojmenováváním částí celku. Vzpomínáte? Když má čokoláda 8 stejných dílků, jsou to osminy, 1 dílek je 1 osmina. Když rozdělíme chléb na 2 stejné části, jsou to poloviny. Když rozdělíme dort na 16 kousků, jsou to šestnáctiny. Vyzkoušejte si samy:        3 stejné části jsou ……

                                               4 stejné části ……

                                               10 stejných částí ……                                                        (desetiny)

                                               100 …..- říkáme setiny, atd.

Tohle si nejlépe procvičíte v pracovním listu (PL 1)- cv. 1.

  1. Dnes se naučíme zlomky zapisovat. Podíváme se nejdříve na Matýskovo video- 4. Ročník, 2. díl, str. 49: https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-49/

A teď si vezmeme náš pracovní list ze včerejška- PL 1, a zkusíme zlomkem zapsat, z kolika částí se celek skládá. Např.  . Je to cv. 2.

Opět je to stejné- kdo může tisknout, pracovní list si vytiskne a doplní, kdo nemůže, musí pracovat ústně.

Dále si pohrajte s papírem- cv. 4/12 str. v učebnici.

  1. Dnes pracujeme s učebnicí:        cv. 5/13 str.- dobře prohlédnout a přečíst

cv. 6/13 str.- přes fólii

cv. 9/13 str.- ústně

cv. 1/15 str.- přes fólii

cv. 3/15 str.- ústně

  1. Dnes si, pokud je to možné, vytiskni pracovní list (PL 2). Na řádku piš zlomkem, jaká část celku je vybarvená a jaká nevybarvená. Postupuj podle vzoru v pracovním listu. Dále si vezmi sešit a piš cv. 4/15 str.- POZOR- zlomek píšeme tak, aby jmenovatel byl na lince. Vzor:

 ,  ….

 

Dále cv. 8/16 str.- přes fólii.

  1. A nyní nás čeká druhý test. Je-li to možné, vytiskni si pracovní list (PL 3) a pokus se test vypracovat během jedné vyučovací hodiny (45 minut). Budeš-li pracovat déle, označ ta cvičení, která do 45 minut nestihneš, třeba křížkem. Kdo nemůže tisknout, může zkusit pracovat přes fólii, (bohužel musí psát mnohem menší čísla a písmenka). Jedná se o test v 2. dílu učebnice na str. 58.

Popros rodiče, aby opět vyplněný test poslali na tuto e-mailovou adresu (radka.pfefrlova@zsvelesin.cz) do pátku 22. 5. do 18.00 hodin, nejlépe ve formátu jpg (jpeg). Opravený test vám zase pošlu zpět. Kdo nemůže odesílat, příští týden si bude moci test zkontrolovat sám podle řešení, které vám pošlu.