Přírodověda

Přírodověda V. B, 18. 5.- 22. 5.

Dobrý den, děti. Tento týden budeme trochu procvičovat, pak nás čekají nové dvě kapitoly- Vylučovací soustava a Kožní soustava. Protože tohle už jsme probírali dříve, nebude pro nás problém si na některé informace vzpomenout, jiné si doplníme teď.

  1. Jako opakování si doplníme pracovní list (PL 1)- cv. 4, 5, 7 a 8.

Ve cvičení 4 vybíráme jednu ze dvou možností ve dvou sloupcích vedle sebe. (Čteme po řádkách).

Na co si nemůžeš vzpomenout, určitě najdeš v učebnici.

Kdo nemá možnost pracovní list vytisknout, dobře si ho pročte a správné odpovědi přeříká nahlas.

Dále nás čeká na str. 62 Vylučovací soustava. Text si nejprve dobře přečtěte. Poté nás čeká zápis do sešitu- nezapomeň na nadpis a datum a v zápise pokračuj čtyřmi červenými řádky na str. 62.

Vylučovací soustavu tvoří:

  •                                                                                                                                                    
  •                                                                                                                                                                        
  •                                                                                                                                             
  •                                                                                                                                              

            Vylučování škodlivých látek z těla probíhá:

  • Nejvíce vylučovací soustavou v podobě m _ _ _.
  • Dále nestrávenými zbytky potravy v podobě s _ _ _ _ _ _ konečníkem.
  • Dýchací soustava odvádí výdechem o _ _ _  u _ _ _ _ _ _ _ .
  • Kůže odvádí škodliviny pomocí p _ _ _.
  1. Dnes si trochu zopakujeme včerejší látku, použijeme pracovní list (PL 2).

Cv. 2 si vypracují dobrovolníci. :)

Je to jako obvykle, kdo může tisknout, tiskne, ostatní musí pracovat ústně- dobře přečíst a doplnit. Na co si nemůžeme vzpomenout, najdeme v učebnici.

Dále na str. 63 budeme pokračovat Kožní soustavou. Dobře si tuto stránku přečteme, do sešitu napíšeme nadpis, datum a opíšeme modrý rámeček ze str. 63.

A nyní pracovní list (PL 3) pro upevnění látky. Nejprve si podle obrázku v učebnici doplň cv. 1- hlavní části kůže si dobře zapamatuj.

Dále cv. 2 a 3.

Cv. 4 si můžou doplnit dobrovolníci. Kdo může tisknout, vyplněný pracovní list vlepí do sešitu, kdo tuto možnost nemá, zadaná cvičení si dobře přečte a doplní ústně.