1. skupina

ANGLIČTINA – 21. týden – S. Kučerová

 

Do sešitu vypracujte opravu překladu ze 14. května (pokud byly nějaké chyby).

 

18th May

 

Začínáme novou lekci (6.), která je o zvířatech, jídle a hodinách. Ke gramatice přítomného prostého času přidáme frekvenční příslovce (jak často někdo něco dělá; znáte je z 5. třídy).

Nejprve si připomeňte názvy zvířat ve WB 32/1.

 

Následuje poslech a četba informací o zvířatech v SB 58/1, nahrávka č. 49 ZDE. Trénujte výslovnost – zastavujte po větách, opakujte.

 

Do slovníčku si zapište balíček výrazů z textů o zvířatech:

group – skupina

hole – díra

ground – země

tongue – jazyk

blink – mrkat

attack – útočit

energetic – energický, aktivní

 

A k tomu ještě odděleně frekvenční příslovce:

FREQUENCY ADVERBS – FREKVENČNÍ PŘÍSLOVCE

always – vždy

usually – obvykle

often – často

sometimes – někdy

never – nikdy

 

Do sešitu vypracujte SB 58/1c) Př.: Dolphins always sleep with one eye open. – True

 

19th May

 

Zopakujte si poslech č. 49 a text v SB 58/1, projděte si nová slovíčka.

Frekvenční příslovce potrénujte ve WB 32/2: výběr správného příslovce podle jeho významu.

Následuje zápis o umístění příslovcí ve větách do sešitu:

 

VĚTY S FREKVENČNÍMI PŘÍSLOVCI

 

Bears often eat fish.

They don`t often attack people.

Do they often eat other animals?

Frekvenční příslovce (always, usually, often, sometimes, never) stojí ve větě vždy před významovým slovesem (eat, attack,…)

Jedinou výjimku tvoří sloveso být (am, is, are). Frekvenční příslovce jsou až za ním.

Dolphins are usually very intelligent.

They aren`t usually dangerous.

Are they usually friendly?

 

Pod zápis gramatiky přidejte ještě další věty ze SB 58/3. Měly by to být informace o vás osobně.

 

21st May

 

Zopakujte si gramatiku z úterní hodiny (projděte si zápis v sešitě) a potrénujte si ji ve WB 32/3. Přidejte do vět frekvenční příslovce tak, aby vznikly pravdivé infofmace. Nezapomeňte na pravidlo o pozici před významovým slovesem (s výjimkou slovesa BÝT).

 

Dnes take prozkoumáme tygří životní styl na videu. Pusťte si (třeba několikrát, pokud možno s anglickými titulky) https://www.youtube.com/watch?v=jEQaRY4YpVo

Do sešitu pak doplňte následující věty:

 

Tigers have black and orange ………………

Male tigers can be ……………. metres long and ….….….. kilograms heavy.

They are carnivores. It means they always eat ……………………

They live in ………………., ………………., ………………. and …………………

Tigers can ……………… and roar.

They love …………………