2. skupina

Úkoly na tento týden:

1) Toto video vám znovu připomene použití a tvoření přítomného času prostého:

https://www.youtube.com/watch?v=mGMpaD8KvyA

2) Podívejte se na další video a odpovězte písemně do sešitu English na následující otázky (celou větou):

https://www.youtube.com/watch?v=FWJRwasIWnM

1) What does Daisy do on Tuesdays?

2) Where does Jack work on Saturdays?

3) What does Jack like?

4) Does Jack play any sports?

5) Does Daisy and Oliver’s mum like shopping?

 

3) Dokončíme str. 59 v učebnici – cv. 5 (cv. 6 vynecháme).

Nejprve slovní zásoba (zapište si do sešitu Vocabulary):

What are you like?                                              Jaký(á) jsi? (už jsme se učili…)

a telly addict                  /tely ədikt/                  televizní maniak (závislák na televizi)

lazy                               /leizy/                               lenivý(á)

energetic                    /enə:džetik/                     energický(á)

helpful                         /helpfl/                             nápomocný (ochotný pomáhat)

well-organised           /wel o:gənaizd/               pořádný (mít rád pořádek ve věcech)

písemný úkol do sešitu English: Použijte uvedených pět přídavných jmen v pěti větách – buď pište o sobě, nebo o někom jiném. Důležité je, kromě první věty, použít některé z příslovcí (always, usually, often, sometimes, never).

Př. I’m not a telly addict. / My little brother is a telly addict. My sister is sometimes lazy. Apod.

4) Pracovní sešit str. 33 – vyplňte celou stranu. Cv. 4 – upravte slovosled a přiřaďte obrázek, cv. 5 – pospojujte, co patří k sobě a cv. 6 – popište v několika větách zvíře, osobu nebo věc a já zkusím uhodnout, co to je J.

Pošlete mi, prosím, ke kontrole cvičení v sešitě English a vyplněnou stránku 33 v prac. sešitě.

Děkuji, Pilátová