Český jazyk

Český jazyk pro 6. ročník od 18.5. -22.5.

Opakování: podmět, přísudek, přívlastek,
Nová látka: Předmět

 1. Zkontroluj si práci z minulého týdne –Řešení 1 a Řešení 2
 2. Z minulého prac. listu tj. řešení 2 nám chybí cvičení 1. a 2. – Vyjádření podmětu a přísudku různými slovními druhy – tato cvičení vypracuj –vypiš zákl. skl. dvojice do ŠS – podle vzoru
  např: něco  /Po 3- zámeno/=se porouchalo - /př/
            Hadi/Po 1 – podstatné jméno/=se vyhřívali /Př/
 3. Následující věty přepiš do ŠS vlnovkou podtrhni přísudek a napiš jeho druh /slovesný, jmenný se sponou/ a rovnou čarou podtrhni podmět

např:Byl by  slovesný ještě guláš?
Některé památky jsou původní. Jsem z toho trochu nesvůj. Já o tom nevěděl. Všichni
to věděli. Jirka, Petr a Filip se moc neučí. Náš malý Honza pěkně kreslí.

 1. Opakujeme přívlastek –  zkontroluj si prac. list podle Řešení 3 a podívej se na videa:
  https://www.youtube.com/watch?v=cL78fuDsXCU
  https://www.youtube.com/watch?v=VOdyiuClmF4
 2. Procvičíme si PK – holý, rozvitý a několikanásobný

Podívej se na PL 1 a zároveň otevři uč. na s. 72/cv.3 – vypíšeme do ŠS přívlastky i řídící slovo a určíme zda se jedná o holý, rozvitý a několikanásobný –přepiš z PL 1 a cvičení dokonči sám

 1. Pak si procvičíme Pk s a PK n – přepiš do ŠS PL 2 a vypracuj

Podívej se na video o dalším rozvíjejícím č. – předmětu. POZOR : Předmět rozvíjí sloveso a přídavné jméno a ptáme se na něj pádovými otázkami /kromě 1. pádu/ x Přívlastek rozvíjí podstatné jméno a ptáme se na něj – jaký?čí?
https://www.youtube.com/watch?v=VOdyiuClmF4

 1. Přepiš, vytiskni a vlep/ jak chceš/ - zápis o předmětu na PL 3 a obě cvičení vypracuj.
 2. Abychom nezapomněli pravopis posílám PL 4 – zase můžeš vytisknout a doplnit, a nebo /tak je to lepší/ přepiš.
  Příště procvičíme předměty – H, R, N a probereme příslovečné určení.
 3. Všechna cvičení pošli do 22.5. –včetně. Řešení pak zveřejním.
   

Mějte se pěkně a držte se!