Dějepis

Úkoly na tento týden:

1) Pro kontrolu dávám k dispozici správně vyplněné poznámky k minulému týdnu.

1. poznámky Starověký Řím - řešení

2) Tentokrát nás čeká zajímavé téma – počátky věčného města Řím. V učebnici je to kapitola Tajemství věčného města na str. 116 – 117.

Podle pověsti byl Řím založen bratry Romulem a Remem (1. pád Romulus a Remus). Doporučuji začít tím, že si přečtete první hnědý text na str. 116 nahoře. Dozvíte se ve stručnosti nejen co legenda praví, ale také to, proč se vlčice stala symbolem města Řím.

V dalších textech kapitoly se dočtete o skutečných zakladatelích Říma, kterými byli Etruskové. Na str. 113 se podívejte na mapku Itálie. Najděte území, které Etruskové obývali. Pak se vraťte na strany 116 – 117 a vše si pozorně prostudujte. Dozvíte se, co o Etruscích víme a čím jsou pro nás stále záhadní, i proč jim Římané nechtějí přisuzovat založení města Řím.

Upozorňuji na poslední hnědý text vpravo na liště na str. 117 – Ivan Vedl Xenii Lesem Cestou Do Města…

3) Doporučuji zhlédnout alespoň polovinu z následujícího videa z cyklu Bohové a hrdinové antických mýtů (celé video má 16 minut 55 vteřin).

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214722308-bohove-a-hrdinove-antickych-mytu/209572230080012-romulus-a-remus/

Zábavnější verzi příběhu nabízí následující komiks:

https://drive.google.com/file/d/1Wrzg92EsRegeD5xrpOyUT8RsiAp_wZ4p/view

4) Vyplňte cv. 2, 3 a 4 v pracovním listu, který přikládám, a pošlete mi ho oskenovaný nazpět ke kontrole. Nalepte si ho do sešitu jako poznámky k této kapitole.

pracovní list

Děkuji, Pilátová