1. skupina

Angličtina 7.A   18. -22. 5.

 

  1. Pracovní sešit str  64 – 65
  • Cv.1: napiš tvary sloves v minulém čase  (podívej se na papír z min. týdne a připoměň si, co se děje, když sloveso končí na E a  když končí na Y). Poté doplň slovesa do 10 vět vedle.
  • Cv. 2: Přečti si text o The Beatles. V textu najdi a BAREVNĚ PODTRHNI 12 pravidelných  sloves v min. čase a zapiš dolů na řádek. 
  • Cv. 3: pravda nebo lež
  • Cv. 4: spoj věty
  • Cv. 5: přiřaď slova ke správnému zaměstnání. Doplň další slova, která tě napadnou k danému zamětsnání

 

  1. Video I

https://www.youtube.com/watch?v=ZWZ6cNq6bEY

shlédni video, jak se tvoří minulý čas u pravidelných slovesv kladné, záporné větě I otázce (zápor a otázku budeme mít další týden)

 

  1. Video II

https://www.youtube.com/watch?v=h-81IjsrRfo

podívej se na minipříběh a zapiš si do sešitu 9 sloves, která se ve videu objeví (tabulka na konci videa) . Zapiš si český překlad, infinitiv a minulý čas, např: potřebovat – need – needed (POZOR – jsou zde tři nepravidelná slovesa, která přeskočíme a jsou to FEEL, UNDERSTAND, HAVE)

          

Kdo má možnost, pošlete mi, prosím, okopírovaný pracovní sešit na mail jitka.fikejsova@zsvelesin.cz