Český jazyk

Domácí příprava IX – český jazyk, 7. A

(18. – 22. 5.)

Dobrý den, milí sedmáci. Opět vás zdravím a přináším další přípravu z českého jazyka.

Než vám napíšu, čeho se dnešní úkoly budou týkat, ráda bych se na chvíli zastavila u vaší aktivity – posílání splněných úkolů na mou mailovou adresu. Počítala jsem, kolik z vás mi (více méně pravidelně) posílá splněnou práci. Dopočítala jsem se k číslu 10. Ve třídě vás je 26. Domácí přípravu mi tedy posílá méně než polovina z vás. A ještě jedna připomínka – někdy kvalita i kvantita zaslaných úkolů značně kulhá. Takže do budoucna – pokud budete chtít započítat domácí přípravu, musíte zaslat minimálně polovinu stanovené práce, tj. buď vyplněný celý pracovní list, nebo všechna cvičení z pracovního sešitu a z učebnice + úkol z literární výchovy (pokud je zadán). Chápu, že ne všichni máte možnost mi splněné úkoly posílat, ale znovu – pokud už posíláte, musí to mít nějakou „štábní kulturu“ (úpravu, čitelnost, psaní celých vět…). Asi vás zajímá, co obnáší započítání aktivity do hodnocení. Všichni víme, že ve druhém pololetí máte z českého jazyka málo známek (vliv na to měly i jarní prázdniny a lyžařský kurz). Ještě vám přibydou dvě známky – jedna ze čtenářského deníku, druhá z pracovního listu – bajky (v hodnocení na Škole online se objeví nejpozději na konci příštího týdne). Ti, kteří posílají častěji domácí přípravu, tam budou mít navíc jedničku s různou „váhou“ (podle kvality a četnosti splněné přípravy). Sami si potom můžete udělat představu, jak bude vypadat vaše známka na vysvědčení…

A teď už k dnešním aktivitám. Dnes nás čeká opakování učiva o rozvíjejících větných členech. Tentokrát vám nebudu psát žádný výklad učiva a zkusíte si tuto látku zopakovat sami podle učebnice a pracovního sešitu. Procvičování bude také z učebnice i z pracovního sešitu. Dále se v pracovním listu zaměříme na opakování pravopisu a tvarosloví a také nás čeká četba (a s ní spojené úkoly) z čítanky. Tak se pojďme pustit do práce.

P.s. Vypracovanou domácí přípravu ve stanoveném rozsahu mi můžete poslat do čtvrtka 21. 5. do 18 hodin

Mluvnice

 1. V učebnici na str. 82 si v hnědém rámečku zopakujte, které známe rozvíjející větné členy (kromě doplňku, který ještě neznáme, jsme se jim průběžně intenzivně věnovali)
 2. V pracovním sešitu uprostřed najdete přílohu s názvem Poučky a přehled učiva (to už také známe). Nalistujte si v této příloze str. 12 – 13 a u každého rozvíjejícího větného členu si zvýrazňovačem označte základní údaje:
 1. Na jakém slovním druhu (slovních druzích) daný rozvíjející člen závisí (= rozvíjí ho)
 2. Jak se na něj ptáme
 3. Jakou má zkratku

POZNÁMKA:  U příslovečného určení věnujte pozornost zatím jen prvním čtyřem (místa, času, způsobu, míry). Přístavek zatím úplně vynechte.

 

 1. PS str. 34/cv. 1 a 2 a), b) – vypracuj do pracovního sešitu
 2. Uč. str. 82/cv. 1 podle zadání do sešitu nebo na papír
 3. Pracovní list (zvláštní příloha)

 

Literární výchova

Čítanka str. 172 – 174: Ota Pavel – Jak jsme zahynuli na rybách

 1. přečti si příběh
 2. zapiš do sešitu (na papír) jméno autora a název ukázky
 3. vyhledej na internetu a zapiš základní údaje o autorovi (životopisná data, povolání, jeho literární tvorba)
 4. písemně odpověz na tyto otázky k četbě:
 1. Na soutoku kterých dvou řek se příběh odehrává?
 2. Jakou rybu se chystá lovit autor (na co „jde“)?
 3. Čím je výjimečný kapr, kterého uloví autorovi bratři Hugo a Jirka?
 4. Jaké dvě (v souvislosti s rybou) neobvyklé tekutiny mají pomoci udržet kapra v dobré kondici při přepravě do Prahy?
 5. Jak nakonec cesta do Prahy dopadne (nebojte, název příběhu je jen nadsázka, všichni zúčastnění přežili…)?
 6. A jak dopadne kapr?

DOBROVOLNÝ ÚKOL: Podle knížek Oty Pavla byly natočeny dva filmy (jeden televizní a jeden celovečerní). V obou filmech se objevuje postava svérázného, moudrého a málomluvného převozníka, strejdy Proška. V obou filmech tuto postavu hrál jeden a ten samý herec. Zjistěte jeho jméno.