Matematika

18. – 22. 5.

 

Kontrola výsledků – domácí příprava VIII

 

Cvičný test 3 – Obvod a obsah rovnoběžníku a trojúhelníku

1. b =  3,1 m     2. S = 12,96 cm2       3. vc = 8,2 dm      4. r = 2,1 dm

 

Přímá a nepřímá úměrnost

1. a) PÚ  b) NÚ  c) NÚ  d) PÚ  e) PÚ  f) NÚ  g) PÚ  h) PÚ  i) NÚ

2. PS 3 str. 166  cv.1 PÚ 360 t    cv.2 PÚ 85,3 m     cv.3 NÚ 12 h   cv.4 NÚ 6 x

 

Procenta – výpočet procentové části

Výpočet zpaměti: a) 200  b) 10  c) 6  d) 6  e) 4,5  f) 60  g) 8  h) 0,35  i) 60  j) 37

PS str. 207 cv 13  a) 35 Kč  b) 31,8 m3  c) 351 min  d) 0,42 Kč  e) 43,2 kg  f) 11 km

g) 86,76 cm  h) 22,88 t  i) 5,952 g

Slovní úlohy PS str. 207 cv. 16. 157,5 t   str. 208 cv. 18. 300 Kč  cv. 19. 6 690 Kč

cv. 20.a) 6,08 kg

 

Cvičný test 4 – Obvod a obsah obrazců (shrnutí)

Vypracovaný test mi pošli jako přílohu na můj školní e-mail do pátku 22. 5. Výsledky testu budou v další přípravě.

1. Vypočítej obsah lichoběžníku, měří-li základny 0,7 cm a 0,3 cm a výška 6,5 mm.

2. Obsah kosočtverce je 28,35 cm2, výška měří 4,5 cm. Vypočítej obvod kosočtverce.

3. Vypočítej obsah trojúhelníku ABC, je-li dáno: b = 1,8 m, va = 15 cm, vb  = 12 dm.

4. Na osetí 1 ha pole je třeba 250 kg osiva. Kolik kg osiva se musí připravit na osetí pole tvaru obdélníka s rozměry 20 m a 35 m?

 

Opakování a procvičování

 

1. Přímá a nepřímá úměrnost

Pomocí trojčlenky vyřeš v PS 3 všechny úlohy na stranách 167 a 168.

 

2. Procenta – výpočet procentové části

V PS 3 vyřeš všechny slovní úlohy na 209. Dodržuj postup vysvětlený v minulé přípravě.

 

Nová látka

 

Hranoly

V učebnici 3 si pročti rámečky na stranách 73, 74 a 75. Podívej se na video:

https://www.youtube.com/watch?v=hl0-0rMw654

Na základě získaných znalostí vyřeš do ŠS úlohy z U 3 str. 73 cv. B   str. 74 cv. 1, 2

str. 75 cv. 5, 6

 

Procenta – výpočet počtu procent

Vypočítej zpaměti, kolik procent je: a) 7 ze 14  b) 9 z 36  c) 6 z 60  d) 0,4 ze 40  e) 14 ze 7

f) 4 z 20  g) 15 z 20  h) 27 ze 100  i) 12 z 400  j) 800 z 80

Pro výpočet počtu procent doporučuji dodržovat postup přes 1 % z první poloviny videa:

https://www.youtube.com/watch?v=_dvcnGB04Z0

PS 3 str. 213 cv. 2 vzorový zápis a) 100 % ……..300        1 % ……..300 . 100 = 3

x % ………….9 : 3 = 3 %  stejným způsobem dopočítej bez kalkulačky  d), e), f), g), i), k)

Slovní úlohy na výpočet počtu procent:

PS str. 215 cv. 9, 10, 11 a také další úlohy

I) Ve škole je 720 žáků. Školního kola recitační soutěže se zúčastnilo 67 žáků. Kolik je to procent z celkového počtu?

II) Boty byly zlevněny z 1200 Kč na 750 Kč. O kolik procent se cena snížila?

III) Žáci mají na školním pozemku zasadit 250 sazenic, 140 sazenic už zasadili. Kolik procent sazenic zbývá ještě zasadit?

Slovní úlohy vyřeš stejným způsobem, navíc napiš pouze odpověď. U tohoto typu úloh si pořádně přečti otázku.