Fyzika

7. ročník – fyzika od 15. 5. – 22. 5. 2020

Výsledky převodů:

fyzika od 8. 5. – 15. 5. [2400 s; 3500 ms]

1) Opsat zadání a vypočítat do sešitu (zápis, převedení na základní jednotky, vzoreček + dosazení, výpočet, odpověď) – velmi podobné (matematicky identické příklady máte již vypočítané v sešitě), výsledky jsou v závorkách

1. převeď: 1,5 hod (s)

                                            2000 ms (s)

 

2. Petr jede autem průměrnou rychlostí 72 km/h. Za kolik minut urazí dráhu 18 km?

 [15 min]

 

2) Opakování již probraných celků: Síly a jejich vlastnosti, Kapaliny, Plyny (do Přetlak, podtlak, vakuum) + Archimédův a Pascalův zákon (definice) – bude se zkoušet v 8. třídě!

3) Učebnice: str. 109  – 112 Kulová zrcadla (přečíst)

- do školního sešitu napsat nadpis, vypsat stručné poznámky + shrnutí str. 108, dále obrázek str. 112 dole + schémata str. 109 (duté, vypouklé zrcadlo)

4) Výsledky úkolů v pracovním sešitě str. 48 / 3 [40 cm2]

5) Pracovní sešit str. 48 / 4

6) Doporučená videa:

https://www.youtube.com/watch?v=yM6Uye4byRE

https://www.youtube.com/watch?v=S1eAaNRWXQQ

 

Případné dotazy prosím přes ŠkolaOnline, nebo: novotny.lubomir@zsvelesin.cz S pozdravem L. Novotný