Fyzika

8. ročník – fyzika od 15. 5. – 22. 5. 2020

 

1) Opsat zadání a vypočítat do sešitu (zápis, převedení na základní jednotky, vzoreček + dosazení, výpočet, odpověď) – velmi podobné (matematicky identické příklady máte již vypočítané v sešitě), výsledky jsou v závorkách

1. Za jakou dobu by musel zedník o hmotnosti 85 kg vynést do třetího patra třicetikilogramový pytel cementu, aby jeho výkon byl 92 W.? Výška patra je 3,2 m. [11,04 kJ; 2 min]

 

2) Opakování již probraných celků: Tepelné jevy, Zvukové jevy + Elektrický proud (do str. 113)

3) Učebnice: str. 113 – 115 Výkon elektrického proudu (přečíst)

- do školního sešitu napsat nadpis, vypsat stručné poznámky + shrnutí str. 115, dále opsat do sešitu vzorový příklad str. 114 + řešení (Žárovkou protéká proud..)

4) Výsledky úkolů v pracovním sešitě str. 51 / 5 [odpor, jezdec, otočený, sériové, tahový, paralelní, rezistor]

5) Učebnice str. 115 / 1

6) Doporučená videa:

https://www.youtube.com/watch?v=CI_GRdj2li8

https://www.youtube.com/watch?v=VtjYSAQkfdM

 

Případné dotazy prosím přes ŠkolaOnline, nebo: novotny.lubomir@zsvelesin.cz S pozdravem L. Novotný