Český jazyk

ČESKÝ JAZYK 8. A, B – 21. týden, Kučerová

 

Kontrola cvičení v pracovním sešitě:

PS 41/4:

2 – Potvrdil i, že se ozvenebo mě dokonce navštíví. (poměr stupňovací – proto je tam čárka)

3 – Bylo obdivuhodné, že mladíkům už docházel dechale staří pánové hráli jako zamlada. (poměr odporovací – čárka)

4 – Napsal mi, že v sobotu nemá volnoa že mně tudíž může práci odevzdat až příští týden. (poměr důsledkový – čárka)

5 – Ráda se koupu v moři, když fouká vítra tudíž se dělají obří vlny. (p. důsledkový – čárka)

6 – Zahládl tajenou bytost, jak se plížila hustým porostem a pak zmizela v křoví. (poměr slučovací – bez čárky; a pozor, rarita: VV doplňkové!)

7 – Nemohu se rozhodnout, jestli mám synovi k Vánocům koupit počítačnebo mu dát raději nějaký zajímavý finanční obnos. (poměr vylučovací – čárka)

8 – Pomyslel jsi někdy na to, k čemu při té havárii mohlo dojít a jaké to pro tebe mohlo všechno mít důsledky? (p. slučovací – bez čárky)

9 – Maminka začínala být nesvá, protože již několik týdnů nenapsal ani od něho nikdo nepřinesl žádný vzkaz. (p. slučovací – bez čárky)

10 – Starého třídního profesora potěšilo, že na sraz přišli všichni absolventia že dokonce někteří z nich s sebou vzali své životní partnery. (p. stupňovací – čárka; a další rarita: VV podmětné)

11 – Denisa se na začátku 9. třídy rozhoduje, zda se přihlásí na ekonomickou školunebo jestli zkusí gymnázium. (p. vylučovací – čárka)

12 – Horolezec se rozhodl, že sice riskovat budeale že nejkrkolomnější úsek nějakým způsobem obejde. (p. odporovací – čárka)

 

MLUVNICE

 

18. května

 

Na úvod trocha pravopisu: do sešitu přepsat a doplnit uč. 76/10 (žáci s úlevami do …pod vousy).

 

A zpět k poměrům a souvětím:

Nejprve trénink na https://www.skolaposkole.cz/cesky-jazyk/vetny-rozbor/rozbor-sloziteho-souveti

Následují dvě cvičení v pracovním sešitě:

PS 41/5 (př.: 1. graf: Petr šel domů, protože už bylo pozdě a musel se učit.)

PS 41/6 – měníme druhy přívlastků, nezapomeňte zakomponovat poměr zadaný v instrukcích. Příklad:

 

Pks

 

Pkn

rokycanské a plzeňské

ulice

V Rokycanech, dokonce i v Plzni (p. stupňovací)

 

20. května

 

Dnes budeme rozebírat souvětí.

ZDE si rozklikněte pracovní list. Prostudujte si vzor a dokončete rozbor druhého souvětí. Co bude třeba udělat:

 1. Podtrhnout přísudky (zjistíte tak počet vět v souvětí)
 2. Očíslovat jednotlivé věty podle jejich pořadí v souvětí
 3. K číslům dodat druh věty (HV/VV)
 4. Do prostoru pod souvětí nakreslit graf se všemi závislostmi (šipky)
 5. Dopsat do grafu spojovací výrazy
 6. Do závorky za VV připsat druhy vedlejších vět
 7. Je-li tam více hlavních vět nebo více souřadně spojených vedlejších vět, určit významový poměr mezi nimi.
 8. Poslat na silvie.kucerova@zsvelesin.cz

 

LITERATURA

 

19. května

 

Příští hodinu budeme číst povídku od Ludvíka Aškenazyho. Vyhledáme si nejprve pár informací o autorovi na Wikipedii. Nalezené údaje zapíšeme do sešitu.

 

Zápis:

 

LUDVÍK AŠKENAZY

 1. Vyhledej a popiš celými větami/souvětími, jak strávil Aškenazy období 2. světové války. Zdůvodni, proč nezůstal v Evropě.
 2. Projdi si odkaz Aškenázští Židé, zapiš původ slova Aškenaz.
 3. Vyhledej a zapiš, kdo patřil mezi slavné Aškenáze.

 

Abyste získali představu o páteční četbě, pusťte si teaser filmu, který byl vytvořen na motivy Aškenazyho povídky: https://www.youtube.com/watch?v=iI4vHoyqs_8

 

22. května

Četba povídky str. 162 – 164

Zápis do sešitu:

 

Ludvík Aškenazy – Brutus

 

 1. Urči formu vypravování (ich-forma / er-forma) a postavu, která příběh vypráví.
 2. V pátém odstavci je zásadní moudrost. Vypiš ji jako citaci (uvozovky).
 3. Kde se odehrávají první a druhá polovina povídky?
 4. Porovnej, jakou zásadní vlastností se liší Hebká a domovník, Brutus a důstojník, který ho cvičil.
 5. Zauvažuj, proč Němci zakázali židovskému obyvatelstvu chovat domácí zvířata (+ připomeň si další omezení, která pro ně platila – viz četba str. 160 – 161).
 6. Vysvětli význam posledního odstavce.