Český jazyk

Domácí příprava IX – český jazyk, 9. A,B

(18. – 22. 5.)

Opět vás zdravím, milí deváťáci. S některými z vás se pravidelně setkávám ve škole při přípravě na přijímací zkoušky, ale ostatní už asi do konce školního roku nepotkám. Tak jen doufám, že se vám daří dobře, zdraví slouží a optimismus vás neopouští. Dnes se v domácí přípravě zaměříme na procvičování – čeká nás pravopis, cvičení z učebnice a také dobrovolný úkol ze slohu. Opět mi své výtvory můžete posílat (ti, kteří chodí do školy na přípravu, mi mohou poslat ke kontrole pouze pracovní list nebo slohový úkol, ne cvičení z učebnice), a to do 21. 5. do 18 hodin.

Domácí příprava:

  1. Uč. str. 75/cv. 4 a), b), c) – do sešitu nebo na papír (pokud byste mi posílali ke kontrole)
  2. Uč. str. 80 – 81/cv. 2 B a), b)
  3. Pracovní list – procvičování pravopisu, skladby a tvarosloví
  4. Dobrovolný úkol: Co mi vzal a dal koronavirus? – libovolný slohový útvar (doporučuji vypravování nebo úvahu), rozsah alespoň jedné stránky A4