Matematika

18. – 22. 5.

 

Kontrola výsledků – domácí příprava VIII

 

Cvičný test 3 – PS 3 Matematické minimum str. 234

1. 18 cm  2. 25 %  3. a) ano b) ne c) ne d) ano e) ne f) ano g) ano  4. 42  5. 89°48´

6. 40,  35,  400,  2,5,  90

 

Objem kužele PS 3

str. 183 cv. 1b) 1,94994 m3   str. 184 cv. 5. d = 12 dm     str. 185 cv. v = 21 cm, S = 319 cm2

 

Finanční matematika – jednoduché úročení PS 3

str. 207 cv. 18.  2700, 1350, 675, 450, 225  cv. 18. 320, 960, 1920, 2880, 3840  cv. 20. 4 %

cv. 21. 25 000 Kč       str. 208 cv. 22. 123 Kč  cv. 23. 767, 1918, 4220, 11508

cv. 14. 87 600 Kč  cv. 25. Monika (4,8 %)

 

Goniometrická funkce tangens  PS 3

str. 249 cv. 4.a) 16°, 74° b) 33°40´, 56°20´ c) 34°10´, 55°50´   str. 250 cv. 7. a) 9,8 cm

b) 3,9 dm  c) 11,1 m  d) 1,5 dm   str. 251 cv. 11. a) 37,1 cm  b) 1,5 m  c) 0,32 dm  d) 7,7 km

 

Cvičný test 4

Matematické minimum PS 3 str. 235

Vypracovaný test mi pošli jako přílohu na můj školní e-mail do pátku 22. 5.

 

Opakování a procvičování

 

Tělesa ve slovních úlohách PS 3 – s kalkulačkami

str. 191 cv. 3      str. 193 cv. 7, 9      str. 194 cv. 11    str. 198 cv. 22

 

Nová látka

 

Koule a její povrch

V učebnici 3 si pročti rámečky str. 25 a 26 a napiš si vzoreček. Do ŠS vypracuj úlohy

str. 25 cv. 1, 2, 3   str. 26 cv. 4, 6    str. 27 cv. 8

 

Výpočty v pravoúhlém trojúhelníku (goniometrické funkce)

Počítáme velikost úhlu – vzorová úloha U 2 str. 74 cv. B

Podle vzorové úlohy vypočítej str. 74 cv. 3, 4, 5Aa)

Počítáme délku strany – vzorové úlohy U 2 str. 75 cv. C, D

Podle vzorové úlohy vypočítej str. 75 cv. 6      str. 76 cv. 8, 9, 10A, 11A