1.ABC

Úkoly na období 20. - 24.4.

Doufáme, že jste si během Velikonoc odpočinuli a máte zase chuť a sílu na školní práci.

 

Čtení  str. 95 - 96

Půlnoc v hračkářství je dlouhý článek máme ho na 3 dny (po 6 řádcích). Hledáme slova, která mají 8 a více písmen zakroužkujeme jednou barvou a trénujeme jejich čtení. Děti mohou zkoušet číst po „kouscích“ slov. Můžete jim je v knize vyznačit obloučkem. Pojem slabika se budeme učit až ve 2. třídě.

Druhou barvou zakroužkujeme hračky

Dobrovolný úkol – děti mohou hračky napsat do sešitu

Nevěsta žába – hledáme (barevně vyznačíme) slova: nevěsta - 6x, princové -3x, princezna – 3x, Janíček – 7x

Je libo holuba – vysvětlit telegram

 

Rychlí čtenáři mohou číst svoji knihu.

 

Psaní – do str. 24     těžší písmeno H („slepíme“ kličku od J s kličkou malého l)

Procvičujte formou diktátu probraná psací písmena a krátká slova z písanky. Můžete psát do „pejskového“ sešitu

 

Matematika - PS 3 do str. 11

Trénujte příklady zpaměti, stále procvičujte + a – do 10

 

Prvouka do str. 23

Pro děti z 1.A a 1.C:

Při jarní procházce ukažte dětem jarní květiny (budou znát aspoň 3), pučící stromy atd.

Vyberte si jeden strom nebo keř a pozorujte, jak se mění. Dobrovolné - Děti to mohou nakreslit, napsat.

 

Pokud máte možnost:

HV – poslechněte si písničku Jaro dělá pokusy

https://www.youtube.com/watch?v=RPdW4zLBYkw

PV – můžete si už vyrobit čarodějnici. Místo dřívka můžete použít špejli nebo proužek tvrdého papíru.

https://krokotak.com/2017/10/flying-witch/   nebo jakoukoli jinou.

 

Srdečně zdraví

V. Kyselová, I. Olšanová a J. Zegermacherová