2.A

Přehled učiva pro domácí přípravu na období 20. – 24.4.  2020

Třída  2.A

 Přeji vám krásné jarní dny,  choďte za hezkého počasí do přírody, sportujte, na kole už nemusíte mít roušku……

Číst je nutné každý den alespoň 10 minut -  nahlas, prosím rodiče o kontrolu, děti si občas vymýšlí vlastní slova.  Při psaní dohlédněte také na úpravu  a hezké písmo, držení pera / 3 prsty/, správné sezení / rovně, hlavu nahoru, nohy mají opřené, na stole kolem sebe mají uklizeno /, děkuji.

 

 

Český jazyk

Procvičuj na skolakov.eu   pro   2.tř.,   ČJ, nadpis  SOUHLÁSKY   - měkké a tvrdé souhlásky / každý den  1-2 cvičení /, i na dalších stránkách.

20.4.

S. 79   přečti nahlas růžový rámeček – máš umět

S. 80- pracuj podle pokynů  cv. 1-4 ústně

PS s. 10- zbylé věty.

21.4.

S. 81-  slovesa :  cv.1  ústně,  cv.  2,3,4  na folii.  Cv.  5- podtrhni na folii slovesa vlnovkou.

22.4.

S.81- zopakuj růžový rámeček

Cv.6 – na folii podtrhni slovesa vlnovkou, napiš do sešitu.

23.4.

S. 82 – cv. 1 ústně dle zadání.

Cv. 2- všechna slovesa podtrhni vlnovkou na folii.

Cv.3, 4 – ústně.

PS s. 11  -  6 řádků.

24.4.

S. 82  - cv. 5,6  ústně

Cv. 7  do sešitu  - slovesa podtrhni vlnovkou barevně.

Nauč se, co jsou to slovesa podle růžového rámečku.

Opakuj slovesa s. 121 nahoře.

Stále procvičujeme měkké a tvrdé souhlásky.

 

 

                 

MATEMATIKA

Procvičuj na skolakov.eu  každý den sčítání, odčítání do 100, násobení a dělení 2.

20.4.

Začínáme násobení  číslem 3-  vystřihni si násobky  3  a příklady.

S. 23  - cv. 1,2   , násobky se nauč.

21.4.

S. 23 – cv.  3, 4, 5 .   Umět pojmy  činitel, činitel, součin.

22.4.

Nauč se jednoduché  násobení  číslem  1  a 10 ….. 5. 1 = 5,  6.1=6,  10.1=10, 4.1= ?   7.1=?  8.1=?  9.1=?

2.10=20, 3.10=30, 4.10=40, 5.10=?   10.6=?  7.10=?  10.8=?  9.10=?  10.10=?

 

S. 24 cv. 1, 2, 

Opakuj- 10  příkladů na +,- do 100,  10 příkladů na násobení a dělení 2.

23.4.

S .24,  cv. 3, 4.

24.4.

S.24 cv. 5.

 

 

PRVOUKA

S. 50, 53 – prohlédnout obrázky, přečíst.

Zápis do seš.

 

NA   LOUCE

Opiš 2 řádky na s. 50  dole.

Léčivé rostliny-  kopřiva, smetánka lékařská, heřmánek, divizna.

 / můžeš namalovat/

 

 

.

 

.