3.A

 

ÚKOLY 17. týden

 

Anglický jazyk

 

 

1. ČJ -sešit na vyjmenovaná slova – každý den si přeříkejte řady vyjmenovaných slov b, l, m, p.

Budeme pokračovat řadou vyjmenovaných slov po S.

Naučte se celou řadu zpaměti.

 https://www.youtube.com/watch?v=_-7xFETdiFg

https://www.mojecestina.cz/article/2008102614-vyjmenovana-slova-po-s

V sešitě na vyjmenovaná slova pokračujte v psaní slov a slov k nim příbuzných:

syrový – syrovinka, za syrova

sychravý – sychravo, Sychrov, sychrovský

usychat – vysychat, zasychat, usychající

sýkora – sýkorka, sýkorčí, sýkoří

sýček – sýčkovat, nesýčkuj

sysel – syslí, syslík, syslit

syčet – syčící, sykot, syčení, zasyknout

sypat – nasypat, vysypat, posyp, sypký, sýpka, sypek, zásyp

 

2. velký PS s. 43 dokonči, s. 44/ 1,2,3,4 (sýkora, sýček, sysel)

 

3. malý PS s. 16/3 – přečti nahlas, podtrhni všechna slova vyjmenovaná a slova příbuzná ke slovům vyjmenovaným, vybarvi obrázky

V prvním odstavci – Ptakopysk – najdi všechna podstatná jména a napiš nad ně číslo 1 a najdi všechna slovesa a napiš nad ně číslo 5.

(řešení: podstatná jména – ptakopysk, savec, mláďata, vajec, jméno, slova, pysk/ slovesa – je, se líhnou, dostal)

4. Učebnice s. 64/5 - udělej si kontrolu slov z minulého týdne:

Posílám řešení minulé úlohy. Text v závorkách je jen pro vysvětlení, ten do sešitu nepište.

slova – r.s., č. mn, p. 4. (Neznám koho? Co? Slova.)

přikrývkami -  r. ž., č. mn., p. 7. (Pod kým? Pod čím se třásli zimou? Pod přikrývkami, tedy pád 7.)

maminka – r.ž., č. j., p. 1. (Kdo? Co?  Mi nalil talíř polévky? Maminka, tedy pád 1.)

pírka – r.s., č.mn., p. 1. (Kdo? Co se mu lesklo za kloboukem? Pírka.)

 

Dále učebnice s. 82/1,2 a  83/3 – přečti nahlas. V každém cvičení si opět vyber jednu větu a přepiš do sešitu. V sešitě budeš mít tedy další tři věty.

5. Pracovní list s. 58/2 – zopakujte si pády. Kdo má cvičení hotové, udělá si kontrolu:

Zeptej se správně pádovou otázkou a odpověz. Pokud je slovo ve správném tvaru, podtrhni ho. V prvním řádku podtrhni nebo vybarvi všechna slova v 1. pádu, ve druhém řádku podtrhni nebo vybarvi všechna slova ve 2. pádu atd.

  1. řádek.   Zeptám se:  Kdo? Co? – Petr (je ve správném tvaru – podtrhnu)

                      Kdo? Co? – myčcce (správně je myčka – nebude podtrženo)

                      Kdo? Co? – Vlasty (správně je Vlasta – nebude podtrženo)

                      Kdo? Co? – kočka (podtrhnu)

                      Kdo? Co? – mami (správně je máma – nebude podtrženo)

                      Kdo? Co? – televizi (správně je televize – nebude podtrženo)

                      Kdo? Co? – kamarád (podtrhnu)

  1. řádek – problémů, maminky / 3. řádek – Vaškovi, babičce /  4.řádek – školu, silnici, zebru / 5. řádek -  dědo, Pavle / 6. řádek –princezně, lese / 7. řádek  - Petrem, psem, klíčem

 

6. Čtení - čítanka s. 81 - 83. Přečti a do sešitu Čtení napiš následující otázky a odpověz na ně celou větou.

 Nezapomeňte pokračovat ve čtení knih do čtenářských deníků.

Co musela císařovna udělat, aby se jí narodila dcera?

V jakou květinu se princezna proměnila?

Květinu nakresli. Může ti pomoci následující video: https://www.youtube.com/watch?v=Id06roRYwwA

 

7. Čtení s porozuměním s. 43

8. Matematika – učebnice – vypracuj  do školního sešitu:

s. 28/4 a s. 28/7 – dokonči

s.30/14

s.30/15 – první dva sloupečky

Ve školním sešitě si připomeňte zaokrouhlování na desítky a stovky. Vypracujte ústně s.32/2,4. Poslední 4 příklady z těchto  dvou cvičení zapište do školního sešitu.

Pro osvěžení se můžete podívat na následující videa:

https://www.youtube.com/watch?v=3mPSP6KRHJ8

https://www.youtube.com/watch?v=oOY7moK6keA

9.  PL s. 18./ 5

10. geometrie

Zapiš do sešitu a narýsuj. Řešení najdeš v přiloženém odkazu.

  1. Narýsuj přímku n. Dále bod A, pro který platí A ϵ n.

https://www.youtube.com/watch?v=6g5uxQTJDaI

 

 

  1. Narýsuj libovolný trojúhelník ∆ A, B, C. Správně pojmenuj také jeho strany a, b, c.

https://www.youtube.com/watch?v=ZSrsN2scpUs

 

11. Prvouka

Přečti si stranu 47, 48 a udělej si do sešitu následující zápis:

Vzácné nerosty jsou zlato, stříbro, diamant …

Magnetovec je silně magnetický nerost.

HORNINY

Žula je složená ze tří nerostů = křemen + živec + slída.

Pískovec se využívá jako stavební kámen a v sochařství.

Vápenec se používá k výrobě vápna a cementu.

Břidlice se dá dobře lámat na tenké destičky – pokrytí střech.

 

Vytiskni si pracovní list s. 40 a vyplň všechna cvičení jak nejlépe dovedeš.

 

Procvič si: https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/zula.htm

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/piskovec.htm

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/vapenec.htm

 

 

Děkuji za spolupráci. Pokud máte jakékoliv připomínky či dotazy, ráda zodpovím přes Školu online nebo mailem na adrese matu@zsvelesin.cz. Pokud by děti potřebovaly konzultaci, můžeme si domluvit schůzku na Skypu.

Děkuji. S pozdravem J. Matuchová tř.uč.