2. skupina

Úkoly na tento týden:

Stále probíráme přítomný čas prostý (present simple)

Od sedmi z vás (ze sedmnácti, což je docela dost) stále nemám žádnou zpětnou vazbu, přestože o ni každý týden žádám. Opravdu to bez ní nepůjde. Zřejmě už se během letošního školního roku do školy 2. stupeň nevrátí, výuka bude ale i nadále probíhat takto na dálku a stále bude mít plnou váhu. Příští školní rok se na učivo bude navazovat! Někteří z těch, kteří se mnou komunikují a posílají mi všechny nebo alespoň nějaké vypracované úkoly, přítomný čas prostý ovládají na jedničku, ostatní s ním více či méně zápasí. Pro ty, kteří v něm chybují, znovu uvádím pravidla tvoření tohoto času:

Přítomný čas prostý

Jedná se o čas, který se používá:

a) pro vyjádření obecné pravdy (Země obíhá kolem Slunce – The Earth goes around the Sun.)

b) pro děj, který se opakuje / neopakuje (Jím maso každý den – I eat meat every day. Nemám rád kávu – I don’t like coffee. Často používám počítač – I often use a computer.).

 

Je to jeden z nejčastěji používaných časů a má svá pravidla tvoření.

a) U 3. osoby j. č. se přidává „–s“. Př. My father plays tennis.

b) Zápor se tvoří pomocí „don’t“, u 3. osoby j. č. „doesn’t“ (pak už tam –s není – např. He doesn’t like meat.)

c) Otázka se tvoří pomocí „do / does“. Př. Do you listen to music? Does your friend like school?

d) Krátké odpovědi se také tvoří pomocí do / does (případně don’t / doesn’t). Př. Yes, I do. No, I don’t. Yes, he does. No, he doesn’t.

Vše jsem podrobně popsala v předchozích přípravách.

 

1) Přikládám první ze dvou testů, ve kterých prokážete, zda tento čas ovládáte či nikoli. Vypracujte tento první z nich, a buď mi pošlete vypracovaná cvičení mailem, nebo si test vytiskněte, doplňte, oskenujte a pošlete na některou z mých emailových adres. Pokud se mi během týdne vy, kteří se mnou dosud nespolupracujete, neozvete, vyvodím z toho závěr, že látku zvládáte bez problému. Možná je zádrhel v tom, že si nemůžete nic vytisknout, oskenovat a následně mi to poslat. Možná nemáte vy ani rodiče email, či chytrý telefon, abyste mi mohli poslat třebas jen přeložené věty…. Pokud je tomu tak, samozřejmě to budu respektovat, ale potřebuji o tom vědět! Velice ráda přizpůsobím přípravy vašim individuálním potřebám, ale jak mám vědět, v čem je problém?

 

2) Videa k shlédnutí:

Následujícímu videu budete určitě rozumět velice dobře. Zaměřte se ale na gramatiku. Ve všech větách se používá přítomný čas prostý v různých tvarech.

https://www.youtube.com/watch?v=X9QluYxyV00

Pokud jste ještě neviděli toto video o rouškách (těm, jejichž email znám, jsem již tento odkaz posílala), velice ho všem doporučuji!

https://www.youtube.com/watch?v=HhNo_IOPOtU

A tady ještě jedno video v angličtině – návod na to, jak si ušít roušku…

https://www.youtube.com/watch?v=4FB--BOyTiU

 

Budu čekat na váš test. Nebudu ho známkovat, jen opravovat, abyste věděli, jak na tom jste! Neváhejte, pokud budete potřebovat mou pomoc. Jsem vám stále k dispozici přes školu online a na mých emailových adresách – jana.pilatova@zsvelesin.cz a ondra.jana@seznam.cz. Pokud se neozvu, zkuste druhou adresu, jestli se nestala někde chyba. Opravdu odepisuji všem!!!

Moc vás všechny zdravím,

Jana Pilátová