Český jazyk

Český jazyk

Český jazyk pro 6. ročník -  5. týden 20.4. – 24.4.

Opakování pravopisu a jazykový rozbor

  1. V minulém týdnu jste vypracovali PL 1a část z PL 2 / cv. 4. a 5./Tento týden dokončíte zbylá cvičení – PL 2 – cv. 1, 2, 3 – můžete si cv. vytisknout a nalepit do sešitu. Nebo celé přepsat. Příště opět zašlu řešení.
  2. Pracujte s učebnicí – s.58/ cv 10, úkoly a – g – čtěte pečlivě zadání – a) vypsat z celého textu slovesa a určit u nich mluvnické kategorie, b) první větu přepiš  a číslicí urči slovní druhy, c) u první věty vypiš podstatná jména a urči pád a vzor,…

Toto cvičení z učebnice vypracuj, vyfoť a pošli.

Vše je to opakování, zvládnete ho hravě. Příště nás čeká skladba –podmět a přísudek.

 

Mějte se hezky.

Přílohy:

český jazyk6 řešení 4. týden_PL1
český jazyk6 řešení 4. týden_PL2
český jazyk6 řešení 3. týden_20200416_0001
český jazyk6 řešení 3. týden_20200416_0002
český jazyk6 řešení 4. týden_20200416_0001