Dějepis

Kdo mi poslal referát na jednu z řeckých bájí a pověstí (jak bylo zadáno minulý týden), má minulý úkol splněn.

Ještě krátké video k tématu řeckých bájí:

https://edu.ceskatelevize.cz/recke-baje-a-povesti-5e44197517fa7870610ed708

 

V tomto týdnu se vrátíme k dějinám starověkého Řecka. Skončili jsme u Řecko-perských válek a války Peloponéské.

K bitvě u Marathónu doporučuji následující krátké video:

https://edu.ceskatelevize.cz/bitva-u-marathonu-a-jeji-vyznam-5e44197717fa7870610ed733

K městskému státu Sparta a bitvě u Thermopyl tato videa:

https://edu.ceskatelevize.cz/sparta-a-bitva-u-thermopyl-5e441f11d76ace2c451de15b

https://edu.ceskatelevize.cz/spartske-zrizeni-a-bitva-u-thermopyl-5e44197a17fa7870610ed767

Videa k již probraným tématům najdete na stránkách edu.ceskatelevize.cz – 2. stupeň, Dějepis, Starověk.

Úkol na tento týden: Makedonská říše a Helénismus

Přečtěte si obě kapitoly na str. 104 – 107 v učebnici a následně doplňte text poznámek k Makedonské říši, které si, prosím, vlepte nebo přepište do sešitu. Poznámky k Helénismu jsou kompletní, ty stačí jen přepsat či vlepit do sešitu.

 

Makedonská říše - ………. stol. př. n. l.  /uč. s. 104 – 105/

 

Po skončení Peloponéské války využil zmatku v Řecku makedonský král …………………… a stal se jeho pánem. Jeho syn …………………………….……., kterého vychovával filozof …………………………., nastoupil na trůn ve svých ……………. letech. Díky válečným tažením do ………………………………., ………………….…………, ……………….………. vytvořil obrovskou říši. Jeho tažení přispělo k prolínání …………………….………. Díky němu se řecká kultura rozšířila do dalších oblastí. Po Alexandrově smrti se říše ……………………………  Asii prý nedobyl proto, že g………………………………… uzel nerozvázal, ale rozťal mečem.

 

Helénismus /uč. s. 106 – 107/

 

Je označení pro řecké dějiny od doby vlády Alexandra Makedonského po dobytí Řecka Římany ve 2. st. př. n. l. Docházelo k mísení řecké kultury a kultur orientálních /hlavně perské, egyptské/, říkáme tomu helénistická kultura. Název je odvozen od Héllas = Řecko. Jejím centrem byla Alexandrie v Egyptě. Tam byla vybudována akademie, kde pracovali učenci a umělci, nazývala se Múseion. Měla k dispozici rozsáhlou knihovnu.

 

Alexandr Makedonský je velké téma. Zájemci o historii nechť si sami najdou na internetu odkazy na filmy, dokumenty, fakta o tomto velikánovi starověkých dějin, je jich tam spousta…

Moc vás všechny zdravím a stále jsem vám k dispozici přes školu online a na emailových adresách: jana.pilatov@zsvelesin.cz nebo ondra.jana@seznam.cz.

Jana Pilátová