Fyzika

7. ročník – fyzika od 17. 4. – 24. 4. 2020

 

1) Opsat zadání a vypočítat do sešitu (zápis, převedení na základní jednotky, vzoreček + dosazení, výpočet, odpověď) – velmi podobné (matematicky identické příklady máte již vypočítané v sešitě), výsledky jsou v závorkách

1. Jaká je plocha víka, jestliže v hloubce 400 cm na víko ponorky působí tlaková síla 16,4 kN? Hustota mořské vody je 1025 kg/m3. [0,4 m2]

2. Jakou silou musíme působit na menší píst hydraulického zvedáku s plochou pístu 2 cm2, abychom větším pístem s plochou 0,4 dm2 zvedli břemeno o hmotnosti 4 q? [200 N]

2) Opakování již probraných celků: Síly a jejich vlastnosti, Kapaliny, Plyny (do Přetlak, podtlak, vakuum) + Archimédův a Pascalův zákon (definice)

3) Učebnice: 100 – 101 Stín a polostín (přečíst)

- do školního sešitu napsat nadpis, vypsat stručné poznámky + shrnutí str. 101, pokus ze strany 101 (na obrázcích - lze provést i doma, jako zdroje světla lze použít obyčejné baterky)

4) Učebnice str. 101 otázka 1 [90 m] a otázka 2

5) Pracovní sešit str. 44 / 4

6) Doporučená videa:

https://fyzikalnipokusy.cz/1630/plny-stin-a-polostin

https://elearning.zskj.cz/kurzy.php?id=21

Případné dotazy prosím přes ŠkolaOnline. S pozdravem L. Novotný