Matematika

20. – 24.4.

Kontrola výsledků – domácí příprava IV

Konstrukce rovnoběžníků, výpočet obvodu a obsahu (protože jsme museli změřit výšku, můžeme se u výsledků obsahů mírně lišit) – zadání učebnice 3

1) O = 300 mm, S = 3430 mm2  2) O = 154 mm, S = 800 mm2 3) O = 180 mm, S = 1850 mm2

4) O = 204 mm, S = 2000 mm2  5) O = 168 mm, S = 1764 mm2

 

Opakování a procvičování

1. Počítáme se závorkami – pracovní list, piš do ŠS

https://www.1zslovosice.cz/files/documents/48/16/procv7_0.3%20z%C3%A1vorky.pdf

2. Obsah trojúhelníku PS 3

Pro připomenutí vzorečku zhlédni video:

https://www.youtube.com/watch?v=wsK6QtQn36o

a vyřeš v pracovním sešitě str. 187 všechny úlohy

3. Povrch krychle a kvádru

Povrch krychle  S = 6.a.a

Povrch kvádru  S = 2.(a.b + b.c + a.c)

https://www.1zslovosice.cz/files/documents/48/15/procv_11.2_2%20povrch.pdf

 Piš do školního sešitu, úlohy pracovního listu očísluj 1 – 5, piš vzoreček, dosazení, výsledek s jednotkami, u slovních úloh i odpovědi. Vypočítej úlohy 1ab, 2b, 3c, 4, 5.

 

Nová látka

Přímá úměrnost

Prostuduj v učebnici 2 rámečky a úlohy na stranách 29 a 30, zhlédni video:

https://www.youtube.com/watch?v=ryZXDoxQ_C4  a do ŠS vyřeš cvičení na str. 31.

Trojčlenkou vysvětlenou ve videu vypočítej následující základní úlohy, nepočítej zpaměti nebo jiným způsobem, učíme se nový postup.

1) 6 stejných hrníčků stojí 54 Kč. Kolik stojí 11 hrníčků?

2) Ubytování v hotelu stojí 1800 Kč za 10 dní. Kolik se zaplatí za týden?

3) Automat vyrobí za 18 minut 456 součástek. Kolik jich vyrobí za 33 minut?

4) Z 2 kg švestek se získá 600 g povidel. Kolik povidel se získá z 3,2 kg švestek?

 

Lichoběžník

Motivační video – Rozdělení čtyřúhelníků – 3 základní skupiny:

https://www.youtube.com/watch?v=0BGkAt278nE

V učebnici 3 na stranách 62 a 63 se seznam s novými pojmy a vyřeš do školního sešitu

cvičení 1 – 7 na stranách 63 – 64.