1. Skupina

7.B Angličtina  - Tkaný

1.) Tento týden si pořádně zopakujte a procvičte slovní zásobu z 10. – 12. lekce. Slovíčka máte vytisknutá ve svých sešitech. Nestačí si slovíčka pouze pročíst. Ideálně si ta, která vám dělají problém vypište česky bokem a pak dopisujte překlad v angličtině a naopak.

2.) Na následujících internetových stránkách, uděláte poslechové cvičení: https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/listening/beginner-a1/ordering-in-a-caf

Úkoly k tomuto cvičení jsou rozdělena na několik částí. Preparation, Task 1 a Task 2. Transcript je přepis poslechu – ten používejte jen v případě, že ani po několika násobném poslechu něčemu nerozumíte.

Část Preparation udělejte ještě před samotným prvním poslechem. Zbylé dva úkoly až po.

Správně odpovědi si můžete ověřit přímo na daných stránkách.

3.) Na těchto internetových stránkách budete pokračovat s procvičováním gramatiky: https://www.umimeanglicky.cz/

               a.) gramatika – diktáty – tenses – present simple tense a past simple tense (regular verbs)

b.)gramatika – stavba vět – past simple (regular verbs) a past tense: questions and negatives (všechny obtížnosti).

 

Cvičení na gramatiku udělejte několikrát, abyste si ji pořádně procvičili. V případě jakýchkoliv dotazů napište na školu online nebo můj školní email. petr.tkany@zsvelesin.cz