1. skupina

ANGLIČTINA 8. A – 17. TÝDEN, KUČEROVÁ

 

Kontrola cvičení v pracovním sešitě:

WB 23/4: 2 – shop assistant, 3 – secretary, 4 – taxi driver, 5 – farmer, 6 – disc jockey, 7 – builder, 8 – mechanic

WB 23/5: vlastní nápady (5 vět)

 

20th April

 

SB 40/1: do slovníčku si poznamenej výrazy z oblasti PAST TIME EXPRESSIONS (výrazy minulého času). Srovnej je do pořadí od nejzazšího (in 1989) po časově nejbližší (this morning). Ověř si v poslechu č. 27. Zopakuj si měsíce, dny, části dne.

 

SB 40/2: srovnej věty příběhu do správného pořadí, svoje typy si ověř v poslechu č. 28. Do sešitu si poznamenej správné pořadí vět.

Do slovníčku si poznamenej:

appear – objevit se

vote – volit

chart – tabulka

Do přehledu nepravidelných sloves přidej:

SING – SANG

 

21st April

 

Vyplň pracovní list s názvem Revision 8thA English a odešli na silvie.kucerova@zsvelesin.cz

 

24th April

 

Zopakuj si PAST TIME EXPRESSIONS ve WB 24/1.

Pusť si ještě jednou článek v SB 40/2 a nahrávku č. 28.

Zápis do sešitu: SB 40/3 – napiš, kdy jsi naposledy dělal uvedené činnosti), př. I went to the cinema two months ago.

Zopakuj si nepravidelná slovesa (seznam).