Fyzika

8. ročník – fyzika od 17. 4. – 24. 4. 2020

 

1) Opsat zadání a vypočítat do sešitu (zápis, převedení na základní jednotky, vzoreček + dosazení, výpočet, odpověď) – velmi podobné (matematicky identické příklady máte již vypočítané v sešitě), výsledky jsou v závorkách

1. Pod vodní hladinou urazil zvuk vzdálenost 8,959 km za dobu 6,2 s. Frekvence zvuku je 0,289 kHz. Vypočti vlnovou délku.  [5 m]

2. Zvuk se odrazil od překážky vzdálené od zdroje 323 m. Jak dlouho trvala zvuku cesta k překážce a zpět?  [1,9 s]

2) Opakování již probraných celků: Tepelné jevy, Zvukové jevy + Elektrický proud (do str. 103)

3) Učebnice: 104 – 106 Zapojení rezistorů (přečíst – sériové a paralelní [za sebou, vedle sebe] zapojení žárovek jsme dělali v šesté třídě)

- do školního sešitu napsat nadpis, vypsat stručné poznámky + nakreslit schéma sériového zapojení str. 104 a paralelního zapojení str. 105 + shrnutí str. 106

4) Pracovní sešit str. 45 / 1 [0,75 m]

5) Doporučená videa:

https://www.youtube.com/watch?v=HxFzOu0EI4Q

https://www.youtube.com/watch?v=epSoaavODkY

 

Případné dotazy prosím přes ŠkolaOnline. S pozdravem L. Novotný