1. skupina

Přehled učiva - německý jazyk – od 20. 4. - 24. 4. 2020

  1.  

- zopakovat si zápor podstatných jmen ve 4. pádě

Zápor podstatných jmen ve 4. pádě → kein má koncovky jako člen neurčitý

Člen neurčitý/kein

Rod mužský

Rod ženský

Rod střední

1.pád

ein/kein

eine/keine

ein/kein

             4. pád

einen/keinen

eine/keine

ein/kein

př.:

            Mario hat einen Bruder.  →  Mario hat keinen Bruder.

            Alena hat eine Katze.   →   Alena hat keine Katze.

            Paul hat ein Auto.   →   Paul hat kein Auto.

 

- ústně si procvičit na cvičení v učebnici – str. 64 / cv. 11

- písemně napsat do ŠS – učebnice str. 64 / cv. 12

- písemně doplnit v PS str. 55 / cv. 12 (ve slovíčkách není: s Krokodil, r Tiger, r Waran, e Henne – slepice)

 

  1.  

- učebnice str. 64 / cv. 13 – Katka bekommt eine E-Mail – přečíst + ústně přeložit

- do ŠS písemně vypracovat cv. 13.b) – pište pouze F nebo R otázky neopisujte a 13.c) – zde napsat celý text; cv. 13.d) – ústně

- v PS doplnit str. 55 / cv. 13 a 14 (zde spojte město s příslušným státem); str. 56 / cv.15 – napište, co kdo dělá

 

  1.  

- prohlédněte si v učebnici str. 66 a odhadněte význam slov v modrých rámečcích

- vyplňte v PS na str. 57 a 58 – Wiederholungstest L 6 (cv. 5 na str. 58 doplň dle přiloženého textu)