2. skupina

NĚMČINA V. – SKUPINA E. BICKOVÉ – DOMÁCÍ PRÁCE NA DOBU OD 20. DO 24. DUBNA

 

Řešení z minulé přípravy:

PŘEKLAD:

Ich höre gern Musik.

Ich mag Programmieren und Fotografieren.

Ich mag nicht Lesen.

Petr ist nicht dumm /blöd/. Er ist cool.

Erika singt und spielt Geige.

Die Mutter kocht gern zu Hause.

Am Freitag schreiben wir immer eine Hausaufgabe.

Suchst du das Foto?

 

ŘEŠENÍ CVIČENÍ Z UČEBNICE

uč. s. 60/1

Haló, teta Agáta!

Haló, Max! Jak se ti daří?

Prima, mám počítač.

Co prosím? Co máš?

Mám počítač.

Ach tak. Ty máš počítač. Ale já také, já mám také počítač.

 

Uč. s. 60/2

Příklad řešení /mohli jste doplnit samozřejmě jiná přídavná jména/:

Der Bleistift ist rot. Die Mütze ist schön. Das Lineal ist gross.

Neurčité členy ve 4. pádě: Wir haben einen Stuhl, einen Tisch, eine Lampe, ein Auto, einen Spitzer, einen Hund, einen Ball, eine Tafel, eine Schere, eine Katze.

 

Uč. s. 61/3

ich kaufe eine Schere, du hast ein Lineal, er kauft ein Auto, ich kaufe einen Bleistift, du hast einen Radiergummi, er kauft einen Hund, wir haben einen Zirkel, ihr kauft eine CD, sie haben eine Blume, wir haben einen Computer, ihr kauft ein Heft, sie haben eine Katze

 

Uč. s. 61/4 a/

Olivia hat in der Tasche ein Heft, einen Füller, ein Buch und ein Lineal.

Peter hat in der Tasche eine Schere, einen Radiergummi, ein Heft und einen Ball.

Karin hat in der Tasche ein Lineal, einen Pinsel, einen Block und ein Lineal.

 

 

ŘEŠENÍ CVIČENÍ Z PRAC. SEŠITU

S. 52/1 – s určitým členem

der Monitor, der Drucker, die USB-Flash-Disk, die Tastatur, der Lautsprecher, der Scanner, die Maus

 

S. 52/2 – s určitým členem

1. die Diskette, 2. die CD, 3. der Drucker, 4. die Maus, 5. der Bildschirm, 6. der Lautsprecher, 7. der Scanner, 8. die Tastatur

 

S. 52/3 – tvoř věty; sie bude množné číslo

Příklady: Tina chattet gern. Martin schreibt eine  E-Mail. Sie machen ein Projekt am Computer. Meine Eltern malen gern am Computer. Herr Neu surft gern im Internet.

 

S. 53/4 – doplň neurčitý člen ve 4. pádě

einen Hund, einen Computer, einen Drucker, einen Lautsprecher, eine Tastatur, einen Bildschirm, eine Maus, einen Scanner, eine USB-Flash-Disk, einen Bruder

 

NOVÁ PRÁCE

Přelož:

1.  Doris má doma kočku.

2.  Její kočka hledá myš.

3. Doris si dnes koupí ještě křečka.

4. Dorisin kamarád Erik má rád psa, ale nemá rád hada.

5. Já dostanu k narozeninám želvu.

6. Jak se jmenuje tvůj papoušek?

7. Můj papoušek nemá ještě žádné jméno.

 

Práce z učebnice – pokračujeme v 6. lekci

Uč. s. 61/5 – do ŠS

Hast du alles? Tady doplníš sloveso haben v příslušném tvaru + v 1. řádku „alles“.

Hast du heute Zeit? Doplníš sloveso haben v příslušném tvaru.

 

Uč. s. 62/6 – do ŠS

Napíšeš věty se slovesem fotografieren podle vzoru vlevo na liště. Podstatná jména budou ve 4. pádě.

 

Uč. s. 62/7 – do ŠS

Vytvoříš 15 vět, sloveso dáš do správného tvaru, k podstatným jménům připojíš neurčitý člen ein ve správném tvaru – ve 4. pádě.

 

 

Uč. s. 62/8

Vytvoříš 7 vět, podstatná jména budou ve 4. pádě.

 

Uč. s. 62/9 – podle zadání přepiš do ŠS

 

Uč. s. 63/10

Napiš do ŠS věty podle vzoru:

Ben ist ein Hund.

Nic jiného v tomto cvičení nedělej – je poslechové.

 

Gramatika s. 63 dole

Žlutý rámeček Grammatik přepiš do ŠS. – už jsme to brali, není to nic nového, ale zopakuješ si to.

 

Práce v pracovním sešitě

PS s. 53/5

Vytvoříš věty s novým slovesem bekommen – dostat – připojíš podstatné jméno s neurčitým členem ve 4. pádě.

PS s. 53/6

Vytvoříš věty podle vzoru Am Montag fotografiert Erik einen Hund. … Pozor na slovosled – nejprve Puč, pak přísudek, podmět, předmět.

PS s. 54/8, 9, 10

PS s. 54/11 – Vytvoř věty podle vzoru: Puč/vyber si am Montag nebo heute/, sloveso, podmět, předmět se záporem kein. Např. Am Montag bekommen wir keine Katze.

 

Auf Wiedersehen und viel Glück!