Matematika

20. – 24.4.

Kontrola výsledků – domácí příprava IV

Rozklad mnohočlenů na součin

a) (5a + 3b)2  b) (7c – d)(7c + d)  c) 2ab2(4b – 6a + 3a2)  d) 5(y – 4) – y(4 – y) = (y – 4)(5 + y)

e) (4y2 – 9)(4y2 + 9)  f) y(16y – 6x + 3y2)  g) (9s – 1)2  h) (y2 + 3)(2 – y)

Obvod kruhu, délka kružnice – PS 3

str.187 cv. 1.d) O = 21,98 km  2.b) 12, 874 m   str. 188 cv.3. 56,52 cm  4.d) 3,768 dm

 5.c) 55,41 m  6. 239 cm  str. 189 cv. 7.a) 40 053,84 km b) 318 m  8. 11,1 dm  9. 250 krát

11. 2,1 cm

Obsah kruhu – PS 3

str.190 cv. 1.b) S = 124,6 cm2  str. 191 cv. 3.b) r = 9,05 m  4. a) 220  8 000  900  380

b) 7,47  23,71  3,72  0,017459  c) 0,0857  200  0,378  29380  5.c) d = 10,82 m

str. 192 cv. 6. 38,465 cm2  7. 1,84 m2  8. 1120,06 cm2  9. 373,66 cm2

Rozklad mnohočlenů na součin – nová látka

a) x(a + b) + y(a + b) = (a + b)(x + y) b) 3(m – 1) + n(m – 1) = (m – 1)(3 + n)

c) (m – 3)(6 + n)  d) (1 + 3b)(2a + 3x)  e) (2 + 3x)(2m + 5n)

 

Opakování a procvičování

1. Mnohočleny

https://www.zsmarianske.cz/sablony/vy_32/jancova/VY_32_INOVACE_301.pdf

Do ŠS vypočítej úlohy 1), 2), 4) a zkontroluj si řešení.

2. Objem a povrch hranolu

Pro připomenutí zhlédni video:

https://www.youtube.com/watch?v=hl0-0rMw654  a do školního sešitu vyřeš úlohy:

https://www.1zslovosice.cz/files/documents/48/16/m7_18_priprava%20hranoly.pdf

Piš -  vzorec, dosazení, výsledek s jednotkami. Pracuj s počítačkou. Zkontroluj řešení.

 

3. Kruh, kružnice – obvod, obsah, slovní úlohy

https://www.1zslovosice.cz/files/documents/48/17/mn8_13_priprava%20kruh%20kru%C5%BEnice.pdf

Piš do ŠS, pracuj s počítačkou. Zkontroluj řešení.

4. Konstrukce rovnoběžníků

Pro připomenutí zhlédni video:

https://www.youtube.com/watch?v=bcmw23b-Xxk

Do školního sešitu udělej úlohy 1 – 4, proveď náčrt a konstrukci, zkus i zápis. Za zadáním je řešení.

https://www.zspeska.cz/e_download.php?file=data/editor/132cs_10.pdf&original=VY_32_INOVACE_39i.pdf

 

Nová látka

Thaletova věta

V učebnici 3 pozorně prostuduj strany 17, 18 a 19 a do ŠS vyřeš úlohy str. 19 cv.1 

str. 20 cv. 2, 3. Dál si pozorně prohlédni konstrukci F na straně 20 a podle této úlohy sestroj

pravoúhlé trojúhelníky str. 21 cv. 4 – náčrt, konstrukce, zápis konstrukce.

Video:  https://www.youtube.com/watch?v=8gUqUIa_D0M

 

Válec a jeho síť

V učebnici str. 34 si prohlédni rámeček a promysli si cvičení 1 – 5 na str. 34 – 35. Podle

rámečku na str. 36 nahoře nakresli do sešitu obrázky válců B str. 35.

Zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=5dCy3TwtUG8

Podle rámečku v učebnici str. 36 – Síť válce – udělej písemně str. 37 cv. 8Aa), 9a)b), 10