Fyzika

9. ročník – fyzika od 17. 4. – 24. 4. 2020

1) Opsat zadání a vypočítat do sešitu (zápis, převedení na základní jednotky, vzoreček + dosazení, výpočet, odpověď) – velmi podobné (matematicky identické příklady máte již vypočítané v sešitě), výsledky jsou v závorkách

      Na primární cívku transformátoru je přivedeno napětí 230 V a prochází jí proud 6 A. Sekundární cívkou prochází proud 9,5 A. Účinnost transformátoru je 95 %.

1) Vypočti výkon na primární a sekundární cívce. [P1 1380 W, P2 1311 W]

2) Vypočti napětí na sekundární cívce. [138 V]

3) O jakou transformaci se jedná? Toto odůvodni!

2) Opakování již probraných celků: Elektrický proud v polovodičích , Atomy a záření (do strany 87)

3) Učebnice: Řetězové reakce (přeskočit), dále: 88 – 90 Jaderná elektrárna (přečíst)

- do školního sešitu napsat nadpis, vypsat stručné poznámky, nakreslit obrázek str. 88 + shrnutí str. 90

4) Pracovní sešit str. 10 / 6 [zaokrouhleno 25,6 kW]

5) Doporučená videa:

https://www.youtube.com/watch?v=2FGIeUDeZmk

https://www.youtube.com/watch?v=PwRI2nFHYzI

https://www.youtube.com/watch?v=51LS1wk0CDU

Případné dotazy prosím přes ŠkolaOnline. S pozdravem L. Novotný