Matematika

20. – 24.4.

Kontrola výsledků – domácí příprava IV

Matematické minimum PS 3 str. 231

1. a) 14 km b) 3,5 h   2. 30 snopů   3. 6, 30, 150, 48, 6   4. a) x + 0,5x b) y – 20 c) (x + y)

d) 1,2z e) 0,4x   5. a) x ≠ 2 b) -     6. 6, - 4, - 7, - 5, 13, - 10

Matematické minimum PS 3 str. 232

1. a) 1 : 400 000 b) 1 : 20 000 c) 1 : 300 000 d) 1 : 50 000 000    2. 218 Kč     3. 70  24  800

0,2  7,2   4. 380   5. 75 m   6. 48 m

Povrch jehlanu PS 3

str. 178 cv. 3.  416,2  cm2  cv. 5. 117,4 cm2       str. 188 cv. 5. 70 m2        str. 192 cv. 4. 7,11 m2

Základy finanční matematiky PS 3

str. 205 cv. 9. 625 Kč       cv.10. 3510 Kč     cv.11. 21645 Kč     cv.12. 4 %     cv. 13. 6 %

str. 206 cv. 16. 13240 Kč 53240 Kč     cv. 17. zůstatek 58320 Kč, 62986 Kč, 68025 Kč

 

Opakování a procvičování

1. Matematické minimum – PS 3 str. 233

2. Konstrukce trojúhelníku, výšky, těžnice

https://www.2zskolin.cz/studium/download/m/m6_15_priprava.pdf

Řeš do ŠS - náčrt, konstrukce, výsledky za zadáním

3. Řešení rovnic s neznámou ve jmenovateli – pracovní list s řešením

https://www.1zslovosice.cz/files/documents/48/18/m9_10_priprava%20line%C3%A1rn%C3%AD%20rovnice%20s%20nezn%C3%A1mou%20ve%20jmenovateli.pdf

Zápis výsledku – nekonečně mnoho řešení - si ještě upřesníme d), k).

4. Konstrukční úlohy (rovnoběžník, lichoběžník) – pracovní list s řešením

https://www.zspeska.cz/e_download.php?file=data/editor/132cs_10.pdf&original=VY_32_INOVACE_39i.pdf

Náčrt, konstrukce, zápis konstrukce (kdo zvládne).

 

5. Objem jehlanu – PS 3 – s počítačkou

str. 177 cv. 1, 2     str. 178 cv. 4      str. 179 celá stránka      str. 180 cv. 9

 

Nová látka

Kužel

V učebnici 3 str. 15 si prohlédni rámeček – nový pojem strana kužele (rámeček str. 17).

Promysli si odpovědi na cvičení str. 16 – 17, zkus nakreslit podle návodu v zeleném rámečku

obrázky kuželů B. Prostuduj rámeček str. 17 – Plášť kužele a pomocí Pythagorovy věty

vypočítej str. 17 cv. 6A.

 

Základy finanční matematiky – daň, DPH

Po zhlédnutí videa: https://www.youtube.com/watch?v=2C1QXAB7oik

vypočítej příklady z pracovního sešitu 3 na stranách 203 a 204.