Německý jazyk

Přehled učiva - německý jazyk – od 20. 4. - 24. 4. 2020

  1.  

- do ŠS písemně: porovnej přiložený text s obrázky v učebnici na str. 58 cv. 13

přiložený text:

 

- do školního sešitu napiš vyprávění o svém bydlišti – dle učebnice str. 58/cv. 14

 

2.

- dle přiloženého textu spoj v PS str. 57 / cv. 10 => opakování: vazba ich fahre mit + 3. pád

   přiložený text:

 

  - nová gramatika – časování slovesa wollen → přepsat do ŠS – uč. str. 57 / lišta

  - doplň PS str. 58 / cv.13

  - dle přiloženého textu doplň v PS str. 59 / cv. 15 a-d

 

3.

 - nová gramatika → souvětí souřadné se spojkou deshalb => uč. str. 57 dole →

opsat tabulku Grammatik na str. 57 dole do ŠS + barevně zvýraznit + připsat:

V souvětí souřadném je po spojce deshalb obrácený slovosled => nejdříve sloveso a

pak teprve podmět.

- přečíst si v učebnici na str. 57 / cv. 12

- doplnit v PS str. 58 / cv. 14