2.A

Přehled učiva pro domácí přípravu na období 27. – 30.4.  2020

Třída  2.A

Dobrý den, moc vás všechny pozdravuji, doufám, že si hezky užíváte krásné počasí !

 Přeji vám krásné jarní dny,  choďte za hezkého počasí do přírody, sportujte, na kole už nemusíte mít roušku……

Číst je nutné každý den alespoň 10 minut -  nahlas, prosím rodiče o kontrolu, děti si občas vymýšlí vlastní slova.  Při psaní dohlédněte také na úpravu  a hezké písmo, držení pera / 3 prsty/, správné sezení / rovně, hlavu nahoru, nohy mají opřené, na stole kolem sebe mají uklizeno /, děkuji.

Český jazyk

Procvičuj na skolakov.eu   pro   2.tř.,   ČJ, nadpis  SOUHLÁSKY   - měkké a tvrdé souhlásky / každý den  1-2 cvičení /, i na dalších stránkách.

27.4.

S. 83, cv. 1- přečti nahlas, úkoly dle zadání,  cv.  2 ústně,  cv. 3- písemně do sešitu . Cv . 4 podle diktátu, oprav podle učebnice.

28.4.

S. 83, cv. 5 –  doplń na folii, odůvodni.  Do sešitu napiš 4 řádky, piš hezky a bez chyb.

29.4.

S. 84, cv.1 –  přečti nahlas, úkoly ústně. Do sešitu fialové cv. 2 – 2 sloupce.

PS s. 11- dopiš stránku.

30.4.

S. 84, cv.  2 – slova s  dě, tě, ně  vypiš do sešitu, vyznač barevně podle učebnice / zakroužkuj/.

Cv.  3, 4 a růžový rámeček ústně.

 

Stále procvičujeme měkké a tvrdé souhlásky.              

MATEMATIKA

Procvičuj na skolakov.eu  každý den sčítání, odčítání do 100, násobení a dělení 2.

27.4.

S. 24,   cv.  6,  7,  8.    Opakuj    příklady na + a -.

 

28.4.

S. 24 , cv. 9.  Procvičuj na počítači.

29.4.

Dělení 3 : 

S. 25, cv. 1,2.  Procvičuj na počítači.

30.4.

S. 25, cv. 3, 4, 5, 6.  Procvičuj.

 

PRVOUKA

S. 52, 53 – prohlédni obrázky, přečti nahlas texty.

Zápis do  sešitu :

NA   POLI

Opiš ze strany  52  první a druhou větu.

Jařiny – obilí, které se seje  na  / doplň/.

Ozimy -  obilí, které se  seje  na  / doplň/.

POLNÍ  PLEVELE –   vypiš  názvy  s. 52.

OBILÍ –    vypiš  podle  obrázku  s. 53.

Polní škůdci-   vypiš  ze  s. 53  dole.

Můžeš si namalovat nebo nalepit nějaké obrázky.