2.C

Přehled učiva pro domácí přípravu na období od 27.4.-1.5.2020

třída: 2.C

Český jazyk:

Tento týden bude v češtině spíše opakovací, upevníme si slabiky dě tě ně, co jsou slovesa a podstatná jména, tvrdé a měkké souhlásky, pravopis ú/ů, zopakujeme si abecedu.

Pondělí 27.4.

Trénovat slabiky dě tě ně + opakování tvrdých a měkkých souhlásek (uč. str. 112/19)

Přečíst, zopakovat a vypracovat ústně a na fólii cv. 9 žluté rámečky PODSTATNÁ JMÉNA – VLASTNÍ JMÉNA (str.120)  +  SLOVESA (str.121) – možno trénovat i na školákově

Trénovat tady cvičení na ě/ dě tě ně: https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/pismeno-e

Vyber si některé cvičení a trénuj na počítači.

Úterý 28.4.

Uč. str. 112/20 na fólii – opakování

SKUPINY BĚ PĚ VĚ MĚ – uč. str. 89

Zopakuj růžovou tab.

Str.89/1 – přečíst a pracovat s textem – úkoly 1-4 fialové ústně

Středa 29.4.

Uč. str. 113/21 na fólii – opakování

Uč. str. 89/2 – do ČJš čtyři sloupečky bě pě vě mě vyhledávat z textu cv.1 a psát slova do správného sloupečku – slova s příslušnou slabikou barevně dát do ohrádky

Na internetu (odkaz výše Školákov) nebo možno odkudkoliv, kde jsou cvičení (např. uč. str.111-112),  trénuj měkké a tvrdé souhlásky každý den alespoň chvilku a zdůvodňuj.

Čtvrtek 30.4.

Uč. str. 113/22 na fólii – opakování

Uč. str. 89/3 – diktát

Trénuj na internetu https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-de-te-ne/znamkovane-diktaty-vety/cviceni1.htm

Pátek 1.5.

Dnes trénujeme abecedu: https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/abeceda

Uč. str. 88 – slohové cvičení  Hrníček – přečti a ústně odpovídej na otázky pod textem

  • splň ústně úkol č.2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matematika:

Pondělí 27.4.

Počítáme v Krtkovi strany: 25, 26 – DĚLENÍ TŘEMI

str.25/1,2,3

!! Každý den opiš  jeden sloupeček příkladů od pondělí do pátku do sešitu Mš a vypočítej příklady na dělení –  ze str. 26/5 – fialový rámeček !! Začni dnes prvním sloupečkem.

 

Úterý 28.4.

Začni druhým sloupečkem ze str. 26/5

Krtek str.25/3,4,5,6

Středa 29.4.

Začni třetím sloupečkem ze str. 26/5 do Mš

Krtek str. 26/1, 2, 3, 4

Čtvrtek 30.4.

Začni čtvrtým sloupečkem ze str.26/5 do Mš

Krtek str. 26/7 (miniúkol ke slovní úloze je dobrovolný, kdo ho chce vypočítat, tak do M    š)

 +  str.26/8

Krtek str. 26/6 – oranžový rámeček: dnes opiš dva sloupečky ze čtyř sloupců příkladů na +- do 100 do Mš a vypočítej

Pátek 1.5.

Začni pátým sloupečkem ze str.26/5 do Mš

 

Opakuj stále násobilku 2 a 3. Dělení 2 a 3. Stále opakuj násobky a říkej nahoru i dolů (0, 2, 4,……………..20) (20, 18, 16,…………………..0) a (0, 3, 6,………….30) (30, 27, 24,………………….0)

Násobky uměj hbitě odříkat.

Stále procvičovat i sčítání a odčítání do 100 (typ příkladů ze str.26/6) nebo možno trénovat na školákově nebo je možnost pokud máte zakoupený nějaký svůj trénovací sešit s příklady… Možnostem se meze nekladou. (smajlík)

Prvouka:

Stromy jehličnaté str.55: Kapitola se stromy se zase nejlépe učí na procházce venku. Takže vyražte s rodiči do lesa a poznávejte stromy kolem sebe, zkuste si utrhnout větvičky jednotlivých stromů a  pozorovat rozdíly, zkuste pod stromy najít šišky a zase hledat mezi nimi rozdíly, hledej mech a povídej si s rodiči, k čemu slouží, k čemu slouží stromy, zeptej se roičů, co jsou lesní školky…Zkus si také najít pařez stromu a povídat si o něm, co vidíš (kůra, letokruhy, ..) pak si klidně můžete připravit poznávačku a poznávat  celá rodina.  (smajlík)

Stromy listnaté: Podívej se do učebnice a přečti si celou str.56 Připomeň si, proč se jim říká, že jsou listnaté, co se s nimi děje na podzim.  Uměj nějaké vyjmenovat stejně jako jehličnaté.

Zopakuj si, jaké znáš lesní plody.

Do sešitu prvouky si napiš:

  • Stromy jehličnaté – vyber si dva a namaluj pod nadpis, popiš (uč.55)
  • Stromy listnaté – vyber si dva a namaluj pod nadpis, popiš (uč.55)
  • Lesní plody – vyber si dva a namaluj pod nadpis, popiš (uč.56)

Teď si napiš dál:

Les je přírodní společenství. Stromy vytvářejí kyslík, který potřebujeme k dýchání.

Les nám dává dřevo. 

 

Dobrovolný úkol pro výtvarníky: Zkus poprosit o velký formát papíru a můžeš si začít postupně malovat velký les.

 

Čítanka:

Každý den číst nahlas a ze dohledu dospělého ze své knihy. Jen v pátek 1. K větnasi otevři čítanku a přečti si Pohádku o Květušce.

Písanka: volně dopsat to, co se nestihlo, dál nepíšeme

 

Rodiče bych chtěla informovat, že pokud došly sešity, dejte mi vědět a já zařídím, aby vám byly k dispozici nové. Musíme se ale předem domluvit. Děkuji.

Přeji krásné dny! AS