3.A

ÚKOLY 18. týden

Anglický jazyk

 

1. ČJ -sešit na vyjmenovaná slova.

Měli byste umět řadu vyjmenovaných slov po S.

Do sešitu na vyjmenovaná slova si napište velký vykřičník a následující záludné dvojice:

sýrový x sírový

Chleba se sýrovou pomazánkou.

Kyselina sírová je nebezpečná.

sýra x síra

Dám si kousek sýra.

Síra je žlutý nerost.

sypat x sípat

Sypat sůl do polévky.

Zpíval tak dlouho, až začal sípat.

 

2. velký PS dokonči s. 44

Vyplňte s. 8, pokud nemáte hotovo. Je to opakování učiva druhé třídy.

 

3. malý PS s. 17 všechna cvičení

Navíc ve cvičení 1a) napiš číslo 1 nad všechna podstatná jména a číslo 5 nad všechna slovesa.

(1 – sýr, maso, podzim, květiny, sníh, had, sýkora koňadra, houkání sýčka, syn, sysel

5 – jsem, usychají, se sype, syčí)

4. Učebnice

s. 83/1 a s. 84/2, 3  – přečti nahlas. Zapiš si do školního sešitu následující slova a přiřaď k nim správný význam.

( zakopávat, plevel, být potrestán, červenat se, rozčílit se, přemýšlet o své vině, načechrat si peří)

pýřit se =                   , pykat =                      , načepýřit se =                     , pýr =                  , čepýřit se =        

klopýtat =                   , zpytovat =   

s. 84/ 5 a, b. Připomeň si správné psaní párových souhlásek. Přečti nahlas a správně zdůvodni.

Např.: lůžko - hodně lůžek = napíši ž, hlávka - hodně hlávek = napíši v …. Pokud nepomůže slovo v množném čísle, může pomoci zdrobnělina např. úzký je uzoučký = napíši z …         

První řádek ze cvičení a i b napiš do sešitu. U  následujících slov urči také rod a číslo: lůžko, obraz, loďka

(řešení: lůžko, hláška, pták kos, Josef, Václav, se Slávkem, s Terezkou, taška, tužka, hruška, obraz, řehtá se, loďka, síťka, dřevěná laťka

lůžko – r.s., č.j., obraz – r.m, č.j., loďka – r.ž, č.j.)

s. 85/7 – ústně. Dokázal bys odpovědět na všechny otázky?

          

5. Pracovní list s. 58/ 3.

Komu se to podaří, tolerance 2 chyby. Namaluje si ke cvičení velkého smajlíka.

Řešení tohoto cvičení najdete v příloze 

 3. A – Matuchová -18. týden – řešení čj PL s. 58

6. Čtení – pokračujte ve čtení knih do čtenářských deníků. Nezapomeňte, denně alespoň deset minut.

7. Čtení s porozuměním s. 44 a 45. Pokud jste přečetli pozorně strany 42 a 43 z minulých týdnů, bude to hračka. Řešení pošlu příští týden.

 

8. Matematika – učebnice – vypracuj  do školního sešitu:

s.30/15 – další dva sloupečky

Strana 37 –  Napiš do sešitu nadpis. Písemné sčítání trojciferných čísel.

Postupuj úplně stejně, jak jsme se to učili u čísel dvouciferných. Nezapomeň:

- zapiš čísla správně pod sebe = jednotky pod jednotky, desítky pod desítky …můžes si i vybarvit

- začni vždy u jednotek

- počítej vždy od zdola nahoru

Jako vzorový příklad si napiš:

457

221

 

Pokus se vypočítat sám. Nezapomeň na zkoušku. Zkontroluj si postup v následujícím videu:

https://www.youtube.com/watch?v=D_bjUspriqQ

 

Vypočítej s. 37/2 – pět prvních příkladů + zkouška

Napiš si další vzorový příklad do školního sešitu a pokus se sám vypočítat. Připomeň si, při přechodu přes desítku ti pomůže podržet si číslo na prstech.

377

445

Opět zkus vypočítat sám a postup si ověř v následujícím videu.

https://www.youtube.com/watch?v=vuPXPUCTn88

s.38/7 – pět prvních příkladů + zkouška

 

s. 37/3: Řešení této slovní úlohy mi pošlete do konce týdne (1.5.) mailem matu@zsvelesin.cz

 

9. geometrie

Podívej se na uvedené video a pak narýsuj do čtverečkovaného sešitu (Procvičování)  libovolně velký obdélník ABCD a čtverec OPRS. Strany čtverce i obdélníku správně označ také malými písmeny.

 

https://www.youtube.com/watch?v=FYZjUHWTL5Q

 

10. Prvouka

Přečti si stranu 49 a napiš si do sešitu nadpis:

UHLÍ A ROPA

V uvedených větách najdi chyby. Věty oprav a napiš správně do sešitu:

Ropa je nehořlavá kapalina. Využívá se jako palivo a k výrobě léků, plastů a hnojiv.

Černé uhlí je hornina uložená hned pod povrchem. Těží se v hlubinných dolech.

Hnědé uhlí je starší než černé uhlí. Těží se v povrchových dolech.

 

(Řešení: Ropa je hořlavá kapalina. Využívá se jako palivo a k výrobě léků, plastů a hnojiv.

Černé uhlí je hornina uložená hluboko pod povrchem. Těží se v hlubinných dolech.

Hnědé uhlí je mladší než černé uhlí. Těží se v povrchových dolech.)

 

Udělej si kontrolu pracovního listu s. 40 z minulého týdne. Najdeš v příloze.
Napiš mi zprávu, jak se ti to povedlo.

Moc vás děti zdravím a těším se, že se brzy uvidíme.

Jana Matuchová tř. uč.

 

 

 

Děkuji za spolupráci. Pokud máte jakékoliv připomínky či dotazy, ráda zodpovím přes Školu online nebo mailem na adrese matu@zsvelesin.cz. Pokud by děti potřebovaly konzultaci, můžeme si domluvit schůzku na Skypu.

Děkuji. S pozdravem J. Matuchová tř.uč.