Matematika

Matematika IV. B, 27. 4.- 30. 4.

Dobrý den, děti. Minule jsme procvičovali převody jednotek, teď se zase vrátíme k opakování a procvičování toho, co už známe. Ráda bych, abychom se i v těchto ztížených podmínkách pokusili napsat test, abyste samy viděly, jak na tom s matematikou jste. Začneme slovními úlohami, zopakujeme písemné sčítání a odčítání, písemné dělení a násobení, také násobení a dělení mimo obor násobilky (to jsou ty příklady, kde musíte použít rozklad). Jdeme na to. Tentokrát budeme pracovat jen s učebnicí.

Připomínám, veškerou práci si doma zakládejte, podíváme se pak na ni společně ve škole.

  1. Slovní úlohy- učebnice- cv. 1/53 str.- písemně do sešitu. Pozor na správný zápis- důležité údaje, otázka nebo otázky, výpočet (výpočty) a odpověď (odpovědi).

Dále cv. 4/53 str.- písemně do sešitu. VZPOMEŇ SI- složitější výpočty nemusíš počítat zpaměti. Jednodušší a jistější je předcházet zbytečným chybám a počítat písemně- to znamená pod s _ _ _ u. Vše je pak vypočítáno přímo v sešitu u slovní úlohy.

Cv. 3/53 str.- písemně do sešitu.

  1. Cv. 6/53 str.- první 2 sloupce písemně- nezapomeň na z _ _ _ š _ y.

Cv. 8/53 str.- přes fólii; čísla přečti také nahlas s kontrolou rodičů nebo starších sourozenců.

Cv. 12/54 str.- písemně- první 4 příklady

  1. Cv. 23/55 str.- písemně- první 3 příklady

Cv. 28/55 str.- 2 sloupce písemně; při zápisu postupuj podle modrého vzoru. (Nezapomeň si udělat rozklad dělence- pokud potřebuješ, rozklad si napiš).

Např.- 195 : 3 = (180 : 3) + (15 : 3) = 60 + 5 = 65

                             /    \

                         180   15

Cv. 33/56 str.- 2 sloupce- písemně- zapisuj podle modrého vzoru

  1. A můžeme se pustit do testu. Jste po snídani a máte vše potřebné připravené? Pero, pravítko, tužku a bez pití taky chvilku vydržíte. Pokud je to možné, vytiskni si pracovní list č. 1 (PL 1). Nemůžeš-li tisknout, musíš psát na list papíru, zadání je v učebnici na str. 57. Pak budeš potřebovat více času na zapisování. Ve škole míváme na tyto testy 45 minut, pokuste se tuto dobu dodržet. Komu tento čas nebude stačit, označí puntíkem ta cvičení, která bude vypracovávat po uplynutí 45 minut. Kdo má možnost, může mi vyplněný, podepsaný pracovní list ofotit a poslat na e-mail: radka.pfefrlova@zsvelesin.cz nejpozději ve čtvrtek do 18 hodin. Kdo z vás tuto možnost nemá, příště pošlu správné řešení, abyste si test mohly samy překontrolovat a opravit. PROSÍM VŠECHNY ŽÁKY, ABY PRACOVALI SAMOSTATNĚ. TAK NEJLÉPE POZNÁTE, KDE MÁTE MEZERY A NA ČEM JE POTŘEBA ZAPRACOVAT.

Přeji všem, i vašim rodičům, hezký prodloužený víkend.                 Radka Pfefrlová