Dějepis

Čas letí a do konce školního roku nás čeká ještě starověký Řím.  Je tedy třeba pomalu ukončit velmi zestručnělé dějiny starověkého Řecka. Na tento týden jsem připravila test a předposlední poznámky, příští týden bude další a poslední poznámky k Řecku.

1) Vaším úkolem bude vypracovat test s pomocí učebnice a poznámek v sešitě, které si průběžně vedete, a poslat mi ho nazpět. Jedná se o kapitoly: Sparta, Athény a Olympijské hry.

Test:

1. Které skupině obyvatel ve Spartě se žilo nejlépe?

2. Vysvětli, kdo byli heilóti.

3. Jaký měl být správný „Sparťan“? K čemu byl vychováván?

4. Kde se nacházel městský stát Athény?

5. Jakou změnu provedl státník Solón v otázce otroctví?

6. a) Přelož slovo demokracie.

    b) Kdo směl hlasovat na lidovém shromáždění?

    c) O čem se tam rozhodovalo?

7. Dokonalý člověk v Řecku měl být nejen tělesně krásný, ale i chytrý a ….

8. Kde se konaly starověké olympijské hry? Jak často? Kolik dnů trvaly?

9. Komu byly zasvěcovány?

10. Co vyhlašovali poslové po Řecku během olympijských her?

11. Na co se mohli těšit vítězové?

12. V učebnici na str. 103 vyhledej, v kolika disciplínách se tradičně soutěžilo. Které přesně to byly?

 

2) Řecká věda – podkapitola na str. 109 v učebnici. Je zde jen pár jmen významných řeckých učenců, jejichž poznatky využívají mnohé vědní obory dodnes (např. matematika, fyzika, lékařství a další)

Poznámky do sešitu:

Řecká věda – nejvýznamnější představitelé

 

Archimédes ze Syrakus: narodil se v sicilském přístavu Syrakusy, kde žili Řekové. Byl to matematik, fyzik a vynálezce. Zabýval se činností jednoduchých strojů – např. páky, kladky, nakloněné roviny a ozubeného kola. Je autorem Archimédova zákona o tělese ponořeném do kapaliny. Když tento zákon objevil, zvolal prý Heuréka! = Objevil jsem /= našel jsem to, mám to/. Archimédes sestrojil jednoduchý šroub na odstranění odpadní vody z lodě. V geometrii zavedl pojem těžiště a těžnice. Byl zabit římským vojákem během 2. punské války při obraně Syrakus.

 

Pythagoras se narodil na ostrově Samos. Byl matematik a filozof. Je po něm pojmenována Pythagorova věta.

 

Hippokratés byl nejvýznamnější řecký lékař a nejslavnější lékař starověku. Shrnul tehdejší lékařské poznatky. Při léčení vycházel z přírodovědných poznatků. Odmítl názor, že nemoc posílají na lidi bohové za trest. Je autorem tzv. Hippokratovy přísahy, z níž vychází lékařský slib, který skládají lékaři i dnes. Slib zavazuje lékaře pracovat ve prospěch pacienta.

 

odkaz na Hippokratovu přísahu:

 

https://www.wikiskripta.eu/w/Hippokratova_p%C5%99%C3%ADsaha

Čekám na vaše testy! J Pokud budete mít s něčím problém, neváhejte a napište!

Jana Pilátová