Český jazyk

Domácí příprava z českého jazyka – 7. A

(27. – 30. 4.)

MLUVNICE

Opět vás zdravím, milí sedmáci, touto formou. Zatím to vypadá, že se takto budeme učit až do konce školního roku. Ale já přesto doufám, že ještě přijde nějaké jiné, smysluplné a pro naše zdraví bezpečné řešení. Zatím asi nemá smysl se tím zabývat, raději se pustíme do práce. Minule jsem vám toho „naložila“ hodně, ale bylo to z poloviny opakování. Dnes se budeme věnovat hlavně opakování toho, co bychom už bezpečně měli umět z tvarosloví, dále procvičování nového učiva o slovesném rodu a větách dvojčlenných, jednočlenných a ekvivalentech. Nového učiva bude jen opravdu maličko. Tak jdeme na to:

 1. Minule jsme se zabývali větami podle postoje mluvčího, což, myslím není těžké učivo na pochopení, ale setkali jsme se tu s novými pojmy (procvičíme v pracovním listu).
 2. Také jsme se něco dozvěděli o větách dvojčlenných (mají podmět i přísudek), jednočlenných (bezpodmětných) a větných ekvivalentech (nemají podmět a ani přísudek, tedy sloveso v určitém tvaru).
 3. Dnes se podíváme nově na to, jak můžeme jednotlivé věty zaměňovat – tedy dvojčlennou za jednočlennou či větný ekvivalent, opačně větu jednočlennou či ekvivalent za větu dvojčlennou, jde jen o to, aby smysl (obsah, věcný význam) zůstal stejný:

Př.:

 1. Větu jednočlennou Na horách v noci sněžilo můžeme změnit na větu dvojčlennou Na horách v noci padal sníh. A naopak.
 2. Větný ekvivalent Okamžitě stát! můžeme změnit ve větu dvojčlennou Okamžitě zastavte (vy)! A naopak.
 3. Větu dvojčlennou Škola začala hořet můžeme změnit na větu jednočlennou Ve škole začalo hořet. A naopak. Tahle věta se vám určitě líbila, ale není pravdivá…

Zkuste si nyní doplnit do této tabulky věty se stejným obsahem, ale jinou formou (chce to jen trochu tvůrčího ducha a fantazie):

věta jednočlenná nebo ekvivalent

věta dvojčlenná

Nádherné počasí, to vedro!

 

Janě prasklo v kotníku.

 

Zamrazilo mě.

 

Zahřmělo.

 

 

Obloha se zatáhla.

 

Na poli foukal silný vítr.

 

Píchá mě ucho.

 

Bez tebe jsem smutný.

 

Hotovo? Tak tady je ŘEŠENÍ:

věta jednočlenná nebo ekvivalent

věta dvojčlenná

Nádherné počasí, to vedro!

Panuje nádherné a teplé počasí.

Janě prasklo v kotníku.

Janě praskl kotník.

Zamrazilo mě.

Přeběhl mi mráz po zádech.

Zahřmělo.

Ozval se hrom.

Zatáhlo se.

Obloha se zatáhla.

Na poli začalo silně foukat.

Na poli foukal silný vítr.

Píchá mě v uchu.

Píchá mě ucho.

Bez tebe je mi smutno.

Bez tebe jsem smutný.

 

Procvičování:

 1. Uč. str. 77/cv. 4 celé do školního sešitu nebo na papír (kdybyste mi to chtěli poslat ke kontrole)
 2. PS str. 31/cv. 2
 3. Pracovní list – samostatná příloha

 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

 • na tento čtenářský úkol máte čtrnáct dní, tj. do 7. 5. 2020

Čítanka str. 158 – 160

Jaroslav Hašek – Školní výlet

Nás letos bohužel školní výlet nečeká, ale sekundáni jednoho gymnázia z dob Rakouska- Uherska si ho, alespoň díky fantazii spisovatele Jaroslava Haška, užili dosyta.  Přečtěte si vyprávění o skutcích nefalšovaných uličníku, jak je prorocky předpověděl pan profesor, ale rozhodně se těmito činy neinspirujte, příběh je psaný s nadsázkou a s cílem pobavit, nikoli inspirovat…

 

 1. Přečti si příběh, do sešitu na LV zapiš jméno autora a název ukázky
 2. Vyhledej informace o autorovi
 • Základní životopisné údaje
 • Jak se jmenuje slavný (světoznámý) literární hrdina, kterého Jaroslav Hašek „stvořil“ (malá nápověda: vojenská čepice, fajfka, bezelstný úsměv, menší zavalitá postava)?
 • Se kterou obcí pod stejnojmenným hradem je spojen závěr spisovatelova života?
 • Jaký měl spisovatel vztah k Českým Budějovicím?
 1. Otázky k četbě:
 1. Kam měli studenti sekundy vyrazit na školní výlet? (sekunda = 2. ročník osmiletého gymnázia, odpovídá sedmé třídě na ZŠ, tedy vaši vrstevníci)
 2. Napiš stručně tři důvody, kterými suplent Hamouz zdůvodňoval řediteli gymnázia nevhodnost výletu pro studenty:
 3.  Jak Hamouz vzpomínal na loňský výlet – kde a jak ho studenti znemožnili?
 4. Jaké hanebné činy (jmenovitě) předpověděl Hamouz jednotlivým studentům své třídy? Př. Student Kuch –bude skákat přes potok a zašpiní si šaty od bláta…
 5. Chodila do této třídy (školy) také děvčata (svou odpověď zdůvodni)?
 6. Jak nakonec výlet dopadl?