Fyzika

7. ročník – fyzika od 24. 4. – 1. 5. 2020

 

1) Opsat zadání a vypočítat do sešitu (zápis, převedení na základní jednotky, vzoreček + dosazení, výpočet, odpověď) – velmi podobné (matematicky identické příklady máte již vypočítané v sešitě), výsledky jsou v závorkách

1. V hloubce 14 metrů na víko v lodním trupu působí tlaková síla 71,89 kN. Plocha víka je 50 dm2. Vypočti hustotu mořské vody. [1027 kg / m3]

 

2. Menší píst hydraulického zvedáku má obsah plochy 4 cm2 a působíme na něj silou 0,325 kN. Jakou plochu musí mít větší píst zvedáku, abychom s ním zvedli těleso o hmotnosti 6,5 q? [0,008 m2]

 

2) Opakování již probraných celků: Síly a jejich vlastnosti, Kapaliny, Plyny (do Přetlak, podtlak, vakuum) + Archimédův a Pascalův zákon (definice)

3) Učebnice: 102 – 104 Zatmění Slunce a Měsíce (přečíst)

- do školního sešitu napsat nadpis, vypsat stručné poznámky + shrnutí str. 104, pokus ze strany 104 - 105 (na obrázcích - lze provést i doma, jako zdroj světla lze použít obyčejnou baterku), dále nakreslit obrázek str. 102 zatmění Slunce a str. 103 zatmění Měsíce

4) Pracovní sešit str. 45 / 3

5) Doporučená videa:

https://www.youtube.com/watch?v=Vv6hLQ070Lg

https://www.youtube.com/watch?v=_RadoPmgq5s

 

Případné dotazy prosím přes ŠkolaOnline. S pozdravem L. Novotný