Matematika

27. – 30. 4.

 

Kontrola výsledků – domácí příprava V

Počítáme se závorkami - připomínám přednost násobení a dělení

1. a) 36,8 – 22,48 = 14,32  b) 0,73 – 0,59 = 0,14  c) 13 . 2,1 = 27,3  d) 32,3 . 2,7 = 87,21

e) 4,7 – 5.25 = - 0,55  f) 12,8 – 6 = 6,8  g) 7,8 + 6 = 13,8  h) 6,4 : 5 = 1,28  i) 2,072

2. 7110 kg  3. a) 4450  b) 1274 – 75 = 1199  c) 377 – 30 = 347

 

Obsah trojúhelníku PS 3

str. 187 cv.1. 24 cm2,  12 cm2  cv.2. 1040 mm2  cv  3. a) 17,28 cm2 b) 23,31 dm2 c) 12,96 m2

 

Povrch krychle a kvádru

1. a) 3,7 dm2, 12 cm2, 42 000 mm2, 760 dm b) 840 ha, 56 a, 1,05 ha, 1,008 a  2. b) 423,4 cm2

3. c) 477 cm2   4. Nemalujeme podlahu S = 211,5 m2, 1586 Kč   5. 12 m2

 

Přímá úměrnost

1) 99 Kč  2) 1260 Kč  3) 836 součástek  4) 960 g povidel

 

Cvičný test – postupný poměr, měřítko mapy a plánu

1. Na plánu je skutečná délka přímého úseku dálnice 480 m dlouhého znázorněna úsečkou délky 12 cm. Urči měřítko plánu

2. Červené, modré a zelené kuličky jsou v poměru 3 : 7 : 8. Modrých kuliček bylo 119. Kolik bylo červených a kolik zelených kuliček?

3. Mapa má měřítko 1 : 600 000.

 a) Urči vzdálenost na mapě, když skutečná vzdálenost je 39 km.

 b) Urči skutečnou vzdálenost v km, když na mapě je to 8 cm.  

Kdo chce, pošle mi vypracovaný test jako přílohu na školní e-mail. Výsledky testu budou v další přípravě.   

 

Opakování a procvičování

1. Konstrukce rovnoběžníků, výpočet obvodu a obsah

Doporučuji zhlédnutí videa: https://www.youtube.com/watch?v=bcmw23b-Xxk

Pak vyřeš v PS 3 úlohy str. 181 cv.5, 6 a str. 182 cv.8,  9.  Udělej náčrtek a konstrukci, změř potřebné údaje a vypočítej obvod a obsah.

Ve videu není konstrukce zadaná výškou – cv. 8 – narýsujeme AB, pak kolmici na AB, naměříme délku výšky a opět kolmici – tak rýsujeme rovnoběžky v určité vzdálenosti.

Průsečík rovnoběžky a strany BC (použijeme kružítko) je bod C. Doplníme na rovnoběžník.

 

2. Objem krychle a kvádru

Objem krychle  V = a . a . a

Objem kvádru  V = a . b . c

https://www.1zslovosice.cz/files/documents/48/15/procv_11.3%20objem.pdf

Piš do ŠS – vzoreček, dosazení, výsledek s jednotkami, u slovní úlohy i odpověď.

Vypočítej úlohy 1d, 2c, 3a, 4,5.

3. Vlastnosti lichoběžníku – pracovní list s řešením

https://www.zspeska.cz/e_download.php?file=data/editor/120cs_20.pdf&original=VY_32_INOVACE_31s.pdf

 

4. Přímá úměrnost - trojčlenka

Podle postupu řešení úlohy o potrubí trojčlenkou na konci videa

https://www.youtube.com/watch?v=ryZXDoxQ_C4  vyřeš následující slovní úlohy:

1. Lístky do divadla pro 28 žáků stály 980 Kč. Kolik by stály lístky do divadla pro 19 žáků?

2. Stroj vyrobí za 18 minut 540 výrobků. Za jak dlouho vyrobí 750 výrobků?

3. V sudu je 80 l vody a voda sahá do výšky 45 cm. Kolik litrů vody bude v sudu, bude-li voda sahat do výšky 72 cm?

4. Pavel jede na kole stálou rychlostí, za 5 minut ujel 2000 m. Kolik ujede za 13 minut?

 

Nová látka

Procenta – zápis procent desetinným číslem, desetinným zlomkem, 1%

V učebnici 2 si pročti strany 54, 55 a na straně 56 – B a podívej se na video:

https://www.youtube.com/watch?v=aNserce52GE

V pracovním sešitě 3 vyřeš na straně 205 všechny úlohy kromě úlohy 2.

Pro dobré zvládnutí procent je třeba se naučit zpaměti tyto často se vyskytující hodnoty:

1% = 1 setina, 10% = 1 desetina, 20% = 1 pětina, 25% = 1 čtvrtina, 33% = 1 třetina,

50% = 1 polovina, 75% = tři čtvrtiny, 100% = 1 celek, 300% = 3 celky