Fyzika

8. ročník – fyzika od 24. 4. – 1. 5. 2020

 

1) Opsat zadání a vypočítat do sešitu (zápis, převedení na základní jednotky, vzoreček + dosazení, výpočet, odpověď) – velmi podobné (matematicky identické příklady máte již vypočítané v sešitě), výsledky jsou v závorkách

1. Žárovka je připojena k napětí 230 V a prochází jí proud 460 mA. Nakresli schéma a vypočti odpor žárovky. [500 ohmů]

2. Žárovka s odporem 0,018 kΩ je připojena k napětí 4,5 V. Nakresli schéma a vypočti proud, který protéká žárovkou.   [0,25 A]

2) Opakování již probraných celků: Tepelné jevy, Zvukové jevy + Elektrický proud (do str. 106)

3) Učebnice: 106 – 108 Reostat, potenciometr (přečíst

- do školního sešitu napsat nadpis, vypsat stručné poznámky + shrnutí str. 108

4) Pracovní sešit str. 46 / 4

5) Doporučená videa:

https://www.youtube.com/watch?v=4nc3N76Nod8

https://www.youtube.com/watch?v=X6yLUnu9imQ

https://www.youtube.com/watch?v=tibOvIKwLmY

 

Případné dotazy prosím přes ŠkolaOnline. S pozdravem L. Novotný