Matematika

27. – 30. 4.

 

Cvičný test – rozklad mnohočlenů na součin (vzorec nebo vytýkání)

Kdo chce, pošle mi vypracovaný test jako přílohu na školní e-mail. Výsledky testu budou v další přípravě. 

1) 24x3 – 12x2 + 6x           2) x2 – 8x + 16                      3) 50x4y2 – 15x3y2 + 40xy3

4) 4x2 + 4x + 1                  5) 2a(b – 9) – 5(b – 9)          6) 100e4 – f2       

 

Opakování a procvičování

 

1. Konstrukce lichoběžníků

Pro připomenutí zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=5KsdjUn_53c

Do školního sešitu udělej úlohy 5 a 6, proveď rozbor, konstrukci a zápis konstrukce.

Za zadáním je řešení.

https://www.zspeska.cz/e_download.php?file=data/editor/132cs_10.pdf&original=VY_32_INOVACE_39i.pdf

 

2. Poměr, trojčlenka – pracovní list s řešením (rovnice zatím neumíme)

https://www.1zslovosice.cz/files/documents/48/16/m7_15_priprava%20přímá%20nepřímá%20úměrnost.pdf

 

Nová látka

 

Konstrukce trojúhelníku s využitím Thaletovy kružnice

Pro připomenutí se podívej na video:

https://www.youtube.com/watch?v=FequYk88WsY a v učebnici 3 si prohlédni úlohu G na str. 23. Podle návodu v učebnici a na videu sestroj trojúhelníky: U 3 – str. 24 cv. 5.a)

PS 3 str. 228 cv. 1, 2 rozbor, konstrukce, zápis konstrukce, počet řešení

 

Konstrukce trojúhelníku s využitím Thaletovy kružnice – se zadanou výškou

Pomocí videa si připomeň konstrukci trojúhelníku se zadanou výškou:

https://www.youtube.com/watch?v=EXsCQvZeWN4

PS 3 str. 229 cv. 3, str. 237 cv. 19 rozbor, konstrukce, zápis konstrukce, počet řešení

 

Do další přípravy napíšu stručné zápisy konstrukce, pokud potřebujete zkontrolovat konstrukci, pošlete e-mail

 

Lineární rovnice

V učebnici 2 pročti novou látku na stranách 7 - 10  a písemně stručně vypracuj:

str. 7  cv. 1, 2     str. 8  cv. 3, 5, 6A      str 10. cv. 7, 9