Přírodopis

Přehled učiva přírodopisu od 27. 4. do 30. 4. 2020

 

  1. Řídící centrum
  • přečíst - učebnice str. 92 – 94
  • nalepit si do sešitu přiložené poznámky + obrázky – mícha a míšní nervy, části mozku
  • v PS vyplnit na str. 43 / cv. 1 - 4 (cv. 3 a 4 jsou v uč. na str. 92)
  • v PS vyplnit na str. 44 / cv. 5 – 9 (cv. 7 je v uč. na str. 93)

 

  1. Úrazy, poranění ….
  • učebnice str. 94 – přečíst
  • nalepit si do sešitu přiložené poznámky