1. skupina

8.B Angličtina - Tkaný

1.) Pracovní list – čtení. Důkladně několikrát přečtete (i nahlas), přeložíte si text a poté odpovíte na otázky pod textem.

2.) Na těchto internetových stránkách budete pokračovat s procvičováním gramatiky: https://www.umimeanglicky.cz/

               a.) gramatika – diktáty – tenses – talking about future, plurals, articles

b.)gramatika – stavba vět –be, have, do a adjectives and adverbs

 (všechny obtížnosti).

 

Cvičení na gramatiku udělejte několikrát, abyste si ji pořádně procvičili. V případě jakýchkoliv dotazů napište na školu online nebo můj školní email. petr.tkany@zsvelesin.cz