Přírodopis

Přehled učiva přírodopisu od 27. 4. do 30. 4. 2020

 

  1. Řídící centrum
  • přečíst - učebnice str. 90 – 92
  • nalepit si do sešitu přiložené poznámky + obrázky – mícha a míšní nervy, části mozku
  • v PS vyplnit na str. 41 / cv. 5 - 8 (cv. 6 a 7 jsou v uč. na str. 90)
  • v PS vyplnit na str. 42 / cv. 9 - 11 (cv. 10 je v uč. na str. 91)

 

  1. Úrazy, poranění ….
  • učebnice str. 92 – přečíst
  • nalepit si do sešitu přiložené poznámky