Anglický jazyk

Angličtina 9.B 27.-30.4.

Tento týden budete pracovat na následujících stránkách https://www.umimeanglicky.cz/

Projděte si stránky, podívejte se, jak fungují. Povinná cvičení:

  • Gramatika (nahoře na liště)  --  Diktáty  -- zadáte vpravo devátý ročník – vyberete Furute, past simple, Plural Nouns
    • Vyber ze dvou možností, okamžitě uvidíte výsledek
    • Pokračujte dalším cvičením
  • Práve s textem (nahoře na liště)   – Poslech vět – vyber cokoliv
  • Netradiční (nahoře na liště)   – Tetris – Adjectives and adverbs

Podívejte se také na další slovní zásobu, hry, křížovky, práci s textem atd. Otevřte tyto stránky 2x za týden.