Matematika

27. – 30. 4.

 

Kontrola výsledků – domácí příprava V        

 

Matematické minimum PS 3 str. 233 (zlomky musím psát s /)

1. a) 11/15  b) 10/3  2. ¼  = 25%   3/8  = 37,5%   1/3 = 33,3%   1/5 = 20%     ¼ = 25%

3.a) 7/14 = ½  b) 19/12   4. a) O = 18,8 cm  b) S = 11 cm2   5. 3 min 20 s   6. 120 m

 

Objem jehlanu PS 3

str. 177 cv. 1. 234,7 cm3  cv. 2. 151,7 cm3   str. 178 cv. 4. 20 cm3  str. 179 cv. 6. 10 cm 

cv. 7. 97,8 cm3  cv. 8. 416 cm3  str. 180 cv. 9. v = 9,17 cm, S = 224 cm2

 

Základy finanční matematiky PS 3

str. 203 cv.1. 30 000 Kč  cv. 2. 50 820 Kč  cv. 3. 16 840 Kč  cv. 4. 15 550 Kč  cv.5. 54 800 Kč

str. 204 cv. 6. 18 432 Kč  cv. 7. 1 560 Kč  8. a) 10 500 Kč  b) 33 600 Kč  c) 118 320 Kč

 

Cvičný test – objem a povrch těles

Kdo chce, pošle mi vypracovaný test jako přílohu na školní e-mail. Výsledky testu budou v další přípravě. Z důvodu přípravy na přijímací zkoušky zkus bez počítačky.

PS 2 str. 167

 

Opakování a procvičování  

 

1. Početní operace s mnohočleny – pracovní list s řešením

https://www.1zslovosice.cz/files/documents/48/17/m8_11_priprava%20mnoho%C4%8Dleny.pdf

 

2. Konstrukce trojúhelníků – pracovní list s řešením

https://www.1zslovosice.cz/files/documents/48/17/m8_24_priprava%20konstrukce%20troj%C3%BAheln%C3%ADku.pdf

Proveď rozbor – náčrt s popisem, konstrukci, přemýšlej o počtu řešení.

 

3. Slovní úlohy na společnou práci – pracovní list s řešením

https://www.1zslovosice.cz/files/documents/48/17/m8_18_priprava%20slovn%C3%AD%20%C3%BAlohy%20sm%C4%9Bsi.pdf

Vyřeš úlohy 1 - 5.

 

Nová látka

 

Síť a povrch kužele

V učebnici 3 si prohlédni látku na stranách 18, 19 a 20, zhlédni video:

https://www.youtube.com/watch?v=SD87O9YV0J0

Zapamatuj si vzoreček a vypočítej s počítačkou v učebnici str. 21 cv. 2b), 4.

 

Goniometrická funkce sinus

V učebnici 2 je na str. 62 nahoře v rámečku definice funkce sinus – nutné si zapamatovat.

Na str. 63 je v D vysvětlený postup pro určování hodnoty sin pomocí tabulek, na str. 64

v E a F určování pomocí kalkulačky.

Funkce sin je vysvětlená v první části videa: https://www.youtube.com/watch?v=rFLoU58B13A

Pracovní sešit 3 str. 238 cv. 2. – druhá tabulka, cv. 3. -  druhá tabulka. V obou tabulkách zkus polovinu doplnit pomocí tabulek a druhou pomocí kalkulačky.

PS 3 – str. 239 cv.4. vzorová úloha a)nemůžu psát značky úhlů, protože se nezobrazí

sin úhlu = 3/8    sin úhlu = 0,375 (vydělila jsem 3 : 8)   úhel = 22°  - dopočítej cv. 4, 5

PS 3 – str. 239 cv. 6. vzorová úloha a) sin 60°= a/7 rovnici násobím sedmi a dostanu

sin 60°. 7 = a   tedy a = 0,87 . 7  hodnoty funkce sin zaokrouhluj na setiny  a = 6,1 cm

(délky stran zaokrouhluj na desetiny) – dopočítej cv. 6

Zkus vypočítat všechny úlohy na straně 240. Kdo pochopil význam a výpočet této funkce,

je šikula a – prosím – pochlubte se mi.