1.ABC

ÚKOLY 4. – 7.5.

 

Vážení rodiče, milé děti,

začíná měsíc květen. Na procházce si všimněte rozkvetlých stromů a určitě jste zaregistrovali, jak se prodlužuje den.

Tento týden věnujeme maminkám a jejich svátku – Dni matek v neděli 10.5.

 

ČTENÍ str. 94, 99, 113

str.94 – děti se mohou naučit jednu básničku zpaměti

str.99 – Vyprávět obsah jednotlivých odstavců, aby děti pochopily děj.

Domýšlení příběhu: Proč králici hrozně svítily oči?

Jak si kocourek „vylízal rány“?

Proč to koza udělala?

str. 113 – čtení psaného textu – obětavost lišky: Proč lákala psa od nory?

 

PSANÍ str. 29 – 32

str. 30 – děti budou asi potřebovat pomoc. Na každý řádek napište jeden výraz.

str. 31 – slovo PAMPELIŠKA napište na proužek papíru, rozstříhejte na písmenka a zkuste vymýšlet nová slova. Nemusíte dodržet délku samohlásek a písmena můžete použít opakovaně – např máma

Totéž se svým jménem.

str. 32 – Tiskace (neumíme ještě všechna psací písmena)

děti napíší aspoň 3 věty o tom, co je baví dělat, když jsou teď doma.

 

MATEMATIKA str. 14 – 15

str.14 cv.7 – jen zapište příklad 16+2=18

str. 15 cv.6 – zase jen zapište příklad

 

PRVOUKA str.25

Téma – Knihovna – vysvětlit, co to je, k čemu slouží, rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím

Výstava – pojem ilustrace, ilustrátor, dopsat slova do vět

 

PV – VV - HV

Děti mohou vyrobit mamince – babičce kytičku k svátku nebo jen nakreslit obrázek.

Náměty na vyrábění:

https://cz.pinterest.com/pin/94575660911655736/       tulipán na špejli

https://cz.pinterest.com/pin/AeBDSqsyYVhQdEzVZZRew1CZNIiRDZ7N8blev129AbRTD9YP2hgxHZI/

bramborová tiskátka

https://print.krokotak.com/q?q=mother%27s%20day     omalovánky

https://cz.pinterest.com/pin/562105597213991529/    kytička na kouzlo (vystřihněte - nebo nakreslete jakoukoli jinou-, přeložte okvětní lístky do středu a pak položte papír do misky s vodou, kytička by měla „rozkvést“)

https://krokotak.com/2020/02/spring-craft/ - košíček s květinami

https://krokotak.com/2013/02/paper-flowers-2/ - květina na špejli

https://www.youtube.com/watch?v=dCn8HtmM6ik   PÍSNIČKA pro maminku z MŠ

https://www.youtube.com/watch?v=xTvhlSgOf2I  písnička – děti se mohou naučit jednu sloku

 

Vážení rodiče, můžete se zúčastnit ankety o otevření školy na naší webové stránce.

 

Přejeme hezký květnový týden

učitelky 1. tříd