2.A

 Přehled učiva pro domácí přípravu na období 4.5. – 7.5.  2020

Třída  2.A

Opět vám posílám moc pozdravů, jsem ráda, že vám  jde  domácí  učení dobře. Stále platí denně opakovat M – sčítání a odčítání zpaměti do 100, násobilka, čtení, z  ČJ  doplňovací  cvičení na měkké a tvrdé souhlásky.

Číst je nutné každý den alespoň 10 minut -  nahlas, prosím rodiče o kontrolu, děti si občas vymýšlí vlastní slova.  Při psaní dohlédněte také na úpravu  a   hezké  písmo, držení pera / 3 prsty/, správné sezení / rovně, hlavu nahoru, nohy mají opřené, na stole kolem sebe mají uklizeno /, děkuji.

 

 

Český jazyk

Procvičuj na skolakov.eu   pro   2.tř.,   ČJ, nadpis  SOUHLÁSKY   - měkké a tvrdé souhlásky / každý den  1-2 cvičení /, i na dalších stránkách.

4.5.

S. 85, cv. 1- přečti nahlas text, ústně úkoly pod cvičením.

Cv.2 – doplň na folii, zkontroluj, přepiš do sešitu, žlutou pastelkou zakroužkuj skupinu dě.

Ústně cvičení 3,4

PS s.  12.

5.5.

S. 85, cv. 5- diktát, oprav podle učebnice.

S. 86, cv. 3, 4 ,5  ústně  /  nejdříve se nauč hezky číst básničku/.

6.5.

S.86,  cv.  1- přečti nahlas, ústně  úkoly  pod cvičením.

Cv.  2 -  doplň na folii, zkontroluj,  přepiš do sešitu.  Oranžovou  pastelkou zakroužkuj   skupinu  tě.

PS  s.  16.

7.5.

S. 87,   cv. 1 – přečti nahlas, ústně úkoly  /  fialový úkol 1- vyslovujeme    s-l-ů-ň-e-t-e-m /.     Na   folii   podtrhni  vlnovkou  slovesa,  rovnou čarou podstatná jména.

Cv.  2   doplň  na folii.

Cv. 3 –   diktát .

Cv.  4, 5   ústně,  nahlas přečti růžový rámeček.

 

                 

MATEMATIKA

Procvičuj na skolakov.eu  každý den sčítání, odčítání do 100, násobení a dělení 2.

4.5

S.  26,  cv.  1, 2, 3 ,4 ,5.

5.5.

S. 26,  cv.  6, 7, 8.

S. 27,  cv. 1.

6.5.

S. 27,  cv.  2, 3, 4, 5 .   Nauč  se zpaměti násobky čísla 4.

7.5.

S.  28,  cv.  1, 2, 3, 5, 6. /   4,7,8   ne  /.

 

PRVOUKA

S. 55 – prohlédni si obrázky, zkus poznávat  stromy  /  zakryj   jméno  /.  Poznávej   stromy   na  procházkách  v přírodě.

Přečti nahlas po částech s. 56.

Zápis do sešitu:

Nadpis barevně

PŘÍRODNÍ   SPOLEČENSTVÍ   LES

Význam -   kyslík,  voda,  dřevo,  potrava.

Rostou  zde   stromy listnaté,  jehličnaté  /  listy  se  nazývají   jehlice /  , keře, rostliny,   houby   , lesní plody -  borůvky, maliny,  ostružiny,  lesní jahody.

Ze  dřeva  se  vyrábí  papír,  nábytek,  střechy domů.  Po poražení  stromu  zbyde  pařez /  můžeme určit  stáří  stromu,  světové strany/.

 

Můžeš si nakreslit nebo nalepit obrázky.