2.C

Přehled učiva pro domácí přípravu na období od 4.5.-7.5.2020

třída: 2.C

Český jazyk:

Pondělí 4.5.2020

SKUPINY BĚ PĚ VĚ MĚ (uč. str.89)

Znova se vrať v učebnici na stranu 89, připomeň si růžovou tabulku, budeš umět

Psací úkol do ČJš – ze str. 89/2 (použij slova ze cv.1 Hříbě nebo si vymysli některá slova podle svého, ke každé skupině slabik vymysli a napiš alespoň pět slov)

Opakuješ si dnes na fólii ze str.115/31 a taky opakuješ jedno cvičeníčko na tvrdé a měkké souhlásky (viz odkazy z minula), vyber si které se ti líbí

Úterý 5.5.2020

Slabika – uč. str. 90

 • přečíst si a pouze první řádek z růžové tabulky si opiš do sešitu ČJš (připomínám do sešitu datum a samozřejmě pěknou úpravu)
 • do sešitu taky opiš jeden řádek ze zeleného cv.2, pěkně vyznač do ohrádky, druhý řádek stačí, když dokončíš ústně

cv.1 – práce s textem – všímej si a vyhledávej (uvědom si, jak je píšeme a jak je vyslovujeme) + fialové otázky ústně kromě fialové malé dvojky

Středa 6.5.2020

Dnes na začátek opakujeme slovesa. Připomeň si, co o nich víš. Připomínám, že budeš umět z růžové tabulky (str.81), psal/a sis do sešitu : Slovesa jsou slova, která nám říkají, co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s nimi děje.  A teď jsme si připomněli, co o nich víme a jdeme je v textu hledat.

uč. str. 90/3 – hledáme pouze slovesa

 • psací úkol do ČJš – napiš si stranu a cvičení, datum a na nový řádek si je vypisuj, čárky za nimi
 • příklad:  Co říká smeták?  Zeptám se: co se děje se smetákem? Co dělá smeták? Smeták říká. Takže už jsem sloveso našla, sloveso říká napíšu na řádek do sešitu a udělám za ním čárku, hledám další slovesa a ptám se na ně. Jinak co tě může zarazit. Smeták nic neříká, viď? Smeták je věc na úklid. Je to nesmysl, aby smeták mluvil. Je to básnička a tam občas narazíme na takové věci, které se zkrátka nemůžou dít doopravdy.  (smajlík)

Čtvrtek 7.5.2020

Slabika – uč. str. 91

 • přečíst si růžovou tabulku a opět si do sešitu opiš pouze první řádek
 • do sešitu si  opiš ze cv. 2 dnes dva řádky a vyznač do ohrádky

cv.1 – práce s textem – vyhledávej slabiku pě, všímej si opět, jak ji píšeme a jak ji vyslovujeme, splň ústně úkoly pod textem, oranžové úkoly pod textem dobrovolně, fialové se snažte projít důsledně

Ústní úkol cv. 4

 • připomeň si opět důkladně, co jsou to podstatná jména, musíš umět stejně jako slovesa
 • takže umím: Podstatná jména  jsou názvy osob, zvířat a věcí. Ukazuju si ně ten, ta, to. (a některá podstatná jména si umím vymyslet, stejně jako slovesa……)
 • před každým slovem se pořádně zamysli, že víš, co to vlastně je (osoba, zvíře, věc,…)

Diktát cv. 3 – splň kdykoliv do neděle 3.5.

 • je to opakovací diktát, měl by být bez chyby

Opakování: uč. str. 114/28 – fólie

Matematika:

Pondělí 4.5.2020

Krtek str. 27 - NÁSOBENÍ ČTYŘMI

cv. 1, 2, 3

Úterý 5.5.2020

Krtek str. 27

cv. 4, 5

cv. 5 do Mš (rozdělit stránku, celkem 18 příkladů rozdělit do každého sloupečku na půlku)

str. 28

cv. 1, 2

Středa 6.5.

Krtek str. 28

cv. 3, 4, 5

Čtvrtek 7. 5. 2020

Krtek str. 28/6

 • v tomto cvičení pozor, když je o 4 více, (  znaménko + ) a 4krát více ( . )
 • toto je pro děti hodně těžké, upozorněte na to prosím

cv. 7, 8

 • slovní úlohy do Mš

Jak na zápis slovní úlohy do Mš:

dopisů       27

pohlednic   7 

celkem       ?

27+7=34

Celkem je to 34 listovních zásilek.

Trénujeme k násobení čtyřmi neustále dvěmi a třemi. I dělení. Děti umí hbitě odříkat násobky, nahoru i dolů. Rozumí záměně činitelů (př. 2 . 4 je totéž jako 4. 2 apod) Prosím procvičujte a nezapomínejte i na sčítání a odčítání.

Čítanka:

Od str. 100 – 104

Králíčci jako nadpis i s autorkou opsat do sešitu čtení  a namalovat jakýkoliv obrázek k tomu, o čem čteme

Básničky str. 102 a 104 – hledáme rýmy

V tramvaji  jako nadpis i s autorkou opsat do sešitu čtení a namalovat jakýkoliv obrázek, o čem čteme

Platí číst každý den a s dohledem dospělého.

Písanka: nebude, doháníme resty, pokud jsme nestihli

Prvouka: choďte na procházky do lesa a hledejte, poznávejte, povídejte si, běhejte,zacvičte si,  dýchejte čerstvý vzduch a hodně se usmívejte(smajlík)

Výtvarná a pracovní výchova: vyrobte maminkám přáníčko k jejich svátku (Den matek 10. května)

Krásné dny všem a buďte s úsměvem! AS