3.A

 

 

ÚKOLY 19. týden

 

 

1. ČJ -sešit na vyjmenovaná slova.

Čeká nás poslední řada vyjmenovaných slov po V.

Pročítejte si je a učte se zpaměti.

Do sešitu na vyjmenovaná slova si nalepte, pokud máte, obrázky a zapište si následující slova. Obrázky k vytištění najdete v příloze.

vy – vykat, vykání,

vysoký – vysoký, výška, vyšší, vysočina, Vyšehrad, vyvýšenina

výt – zavýt, vytí

výskat – výskot, zavýsknutí

zvykat – zvyknout, nezvyk, obvykle, návyk, zlozvyk, odvykat

žvýkat – žvýkací, žvýkačka, přežvýkavec, přežvykovat

 

2. velký PS s. 45

 

3. malý PS s. 18/ a), s. 20/a)

4. Učebnice s. 87/ 1 a 2 ústně + dobře si pročti růžový rámeček

s.87/4 vypracuj ústně, nezapomeň zdůvodnit. Do sešitu vypiš sousloví, ve kterých je nějaké sloveso.

Bude jich 7.

U slov byty, ve vajíčku: urči pád, číslo a rod

(řešení: my všichni přijedeme, myje se, pil limonádu, přibil prkénko, Pepík se píchl, jinovatka se třpytí, slepíš papír)

(byty – 1. p., č. mn., r. m. nž/ ve vajíčku – 6. p., č. j., r. s.)

          

5. Vytiskněte si prosím pracovní list s.60 a vypracujte cvičení 4.

Najdete k vytištění v příloze.

6. Čtení – Čítanka s. 93 – 95

Napiš si do sešitu Čtení název příběhu a autora. Přepiš si do sešitu krátký odstavec na straně 95.

Strach před …. v době hnízdění.

Víš, jak vypadá ledňáček. Pokud máš možnost, najdi si jeho obrázek na internetu a nakresli do sešitu.

 

7. Čtení s porozuměním s. 44 45. Udělej si kontrolu. Řešení najdeš  v příloze. 

8. Matematika – učebnice – vypracuj  do školního sešitu: s. 39/ 14

Pročti si pozorně s. 40/ 1,2,3 a vypočítej s. 41/7 do sešitu poslední sloupec (4 příklady)

Pročti si s. 43/1 a napiš si do sešitu nadpis:

Písemné odčítání

Postupuj úplně stejně, jako jsme se to učili u dvouciferných čísel. Zapiš si příklad a pokus se ho vypočítat. Nezapomeň se správně ptát. A kolik je?

 695

-353

Správný postup najdeš zde: https://www.youtube.com/watch?v=D_bjUspriqQ

Jako další si zapiš a vypočítej příklad:

 623

-347

Správný postup najdeš zde: https://www.youtube.com/watch?v=vuPXPUCTn88

Vypočítej do sešitu s.43/3 – prvních pět příkladů

s. 44/8 – prvních pět příkladů

 

Dále trénujte na stránce:

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000/v-indianskem-tabore/prikladyD1.htm

Stále si opakujte násobení a dělení. Je to opravdu důležité.

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10

 

9. geometrie s. 26

Do sešitu Geometrie si napiš:

Obdélník

  1. Načrtni (zatím neumíme narýsovat) libovolně velký obdélník ABCD.

Popiš jeho strany malými písmeny abcd.

Červenou pastelkou označ strany AB a CD.

Modrou pastelkou označ strany BC a AD.

K obdélníku si napiš: Toto jsou protější strany obdélníku.

 

  1. Načrtni libovolně velký obdélník KLMN.

Popiš jeho strany klmn.

Zelenou pastelkou si označ strany KL a LM.

Hnědou pastelkou si označ strany MN a KN.

K obdélníku si napiš: Toto jsou sousední strany obdélníku (mají společný vrchol).

Správnost řešení si můžeš ověřit v tomto videu:

https://www.youtube.com/watch?v=QU9-oxDVleo

 

10. Prvouka

Přečti si stranu 50 a 51.

Vysvětli, co je to ekologie a zapiš si do sešitu.

Načrtni si do sešitu 4 obdélníky a vybarvi je modrou, žlutou, zelenou a červenou barvou.

Představ si, že jsou to kontejnery na tříděný odpad. Zapiš do každého obdélníku, co do něho ukládáme:

sklo, papír, plasty, elektroodpad.

Řešení najdeš v příloze.

 

Doplň následující slova do vět: přírodní děj, potoky, řeky, rybníky, jezera, moře a oceány, vypařuje, vodní páru, mraky, kroupy, sníh, déšť, podzemní vody

Zapiš si věty do sešitu. Řešení najdeš v příloze. Můžeš se pokusit nakreslit si do sešitu koloběh vody v přírodě.

Pomůže ti následující video: https://www.youtube.com/watch?v=aHy-gWzCYN0

 

 

Voda

Koloběh vody je ________________________________________ .

Působením slunečního tepla se z vodních ploch, půdy a těl rostlin voda ____________ a mění se

ve________________ . Vznikají _______________.  Vlivem ochlazení ve velkých výškách se mění na __________________a padá zpět na zem. Část vody se vsakuje do půdy a vytváří zásoby______________. Zbytek opět naplňuje____________________________ .

 

Děkuji všem, kteří mi zaslali řešení slovní úlohy z minulého týdne.

Pokud máte jakékoliv připomínky či dotazy, ráda zodpovím přes Školu online nebo mailem na adrese matu@zsvelesin.cz. Pokud by děti potřebovaly konzultaci, můžeme si domluvit schůzku na Skypu.

Děkuji. S pozdravem J. Matuchová tř.uč.